Tin tức

Các tài khoản quản trị và dịch vụ được yêu cầu triển khai ban đầu

16/10/2012

Trong phần này sẽ hướng dẫn cung cấp thông tin về các tài khoản quản trị và dịch vụ được yêu cầu để triển khai Microsoft SharePoint Server 2010. Việc thêm các tài khoản và cấp quyền yêu cầu thực hiện đầy đủ tất cả các dịch vụ của Farm trong môi trường sản phẩm.

Yêu cầu cấp phép (permission)

Để triển khai SharePoint Server 2010 trên máy chủ một farm, phải cung cấp thông tin các tài khoản khác nhau. Bảng dưới đây mô tả các tài khoản được sử dụng để cài đặt và cấu hình SharePoint Server 2010.

Tài khoản

Mục đích

Các yêu cầu

Tài khoản dịch vụ SQL Server

Tài khoản dịch vụ SQL Server được sử dụng để chạy SQL Server. Đây là tài khoản dịch vụ cho các dịch vụ SQL Server sau:

·      MSSQLSERVER

·      SQLSERVERAGENT

Nếu không sử dụng các Instance mặc định SQL Server, giao diện điều khiển các dịch vụ Windows, các dịch vụ này sẽ được hiển thị như sau:

·      MSSQL$InstanceName

·      SQLAgent$InstanceName

Sử dụng hoặc một tài khoản Local System hoặc một tài khoản người dùng vùng.

Nếu có kế hoạch để sao lưu hoặc khôi phục lại từ tài nguyên bên ngoài, phải được cấp quyền truy cập vào tài nguyên cho tài khoản thích hợp. Nếu sử dụng một tài khoản người dùng miền cho tài khoản dịch vụ SQL Server, cấp quyền truy cập vào tài khoản người dùng trong miền. Tuy nhiên, nếu sử dụng các dịch vụ mạng hoặc hệ thống tài khoản cục bộ, cấp quyền truy cập vào các tài nguyên bên ngoài cho tài khoản máy (domain_name \ SQL_hostname $).

Tên tùy ý và được tạo ra khi Microsoft SQL Server được cài đặt.

Tài khoản cài đặt

The Setup user account is used to run the following:

Tài khoản cài đặt được sử dụng để:

·      Cài đặt

·     Chạy SharePoint Products Configuration Wizard

·      Tài khoản người dùng vùng (user domain)

·      Thành viên của nhóm quản trị trên từng máy chủ chạy cài đặt

·      Đăng nhập SQL Server trên máy chạy SQL Server.

·      Thành viên của các SQL Server role sau:

·      securityadmin

·      dbcreator

Nếu chạy Windows PowerShell cmdlets ảnh hưởng đến một sở dữ liệu, tài khoản này phải là một thành viên của db_owner.

Tài khoản Server farm hoặc tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu

Tài khoản máy chủ farm được sử dụng để thực hiện các công việc sau:

· Cấu hình và quản lý máy chủ farm.

· Làm định danh pool ứng dụng cho SharePoint Central Administration Web site.

·      Chạy dịch vụ Microsoft SharePoint Foundation Workflow Timer.

·      Tài khoản người dùng vùng.

Thêm cấp phép tự động gán cho tài khoản máy chủ farm trên các máy chủ Web và các máy chủ ứng dụng được gắn vào farm.

Tài khoản máy chủ farm tự động được gán đăng nhập SQL Server trên máy tính chạy SQL Server. Tài khoản được thêm vào các Role bảo mật sau:

·      dbcreator

·      securityadmin

·      db_owner cho tất cả các cơ sở dữ liệu trong farm


Công ty ESVN
luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint

ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam