Tin tức

Các bước triển khai SharePoint Server 2010 Farm

16/10/2012

Các bước triển khai SharePoint Server 2010 Farm

Bằng việc triển khai giải pháp SharePoint 2010 thành từng giai đoạn, bạn có được những lợi ích bởi một phương pháp tiếp cận có hệ thống, chẳng hạn như thu thập hiệu suất và cách sử dụng dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để đánh giá giải pháp. Lợi ích bổ sung bao gồm xác minh giả định năng lực quản lý và xác định các vấn đề trước khi farm được đưa vào sử dụng.

Chúng tôi khuyến nghị nên triển khai farm theo các giai đoạn sau đây:
•    Lập kế hoạch
•    Phát triển
•    Chứng minh khả năng (Proof of concept –POC)
•    Thí điểm
•    Kiểm thử người dùng chấp nhận
•    Sản phẩm

Lập kế hoạch

Trước khi triển khai một farm, phải lập kế hoạch các giải pháp muốn triển khai và xác định các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, ví dụ như tài nguyên máy chủ và  mô hình liên kết Farm. Sau khi hoàn thành giai đoạn lập kế hoạch, cần phải có tài liệu sau đây:

•    Tài liệu thiết kế cơ sở hạ tầng để hỗ trợ giải pháp.
•    Tài liệu mô tả chi tiết về cách thức sẽ thực hiện các farm và các giải pháp.
•    Tài liệu về kế hoạch để kiểm tra và xác nhận các giải pháp.
•    Một trang web và giải pháp kiến trúc
•    Tài liệu yêu cầu kỹ thuật theo dõi và duy trì để hỗ trợ các giải pháp.
•    Tài liệu về bản ghi cách giải pháp sẽ được điều chỉnh như thế nào
•    Tài liệu mô tả cách thức giải pháp sẽ được thông báo cho người sử dụng để điều khiển thông qua các giải pháp.

Quan trọng: Việc lập kế hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng giải pháp SharePoint do vậy cần phải tập trung và đầu tư nhiều hơn thời gian cho giai đoạn này để tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai giải pháp.

Sau giai đoạn lập kế hoạch, sẽ chuyển qua các giai đoạn triển khai sau, cập nhật và sửa đổi kế hoạch, cấu hình, và cấu trúc liên kết.

Phát triển

Trong giai đoạn phát triển, sẽ triển khai SharePoint Server trên một máy chủ đơn hoặc trên nhiều máy chủ để phát triển, thử nghiệm, đánh giá, và tinh chỉnh các giải pháp có ý định thực hiện. Môi trường này được thu nhỏ theo yêu cầu trong quá trình phát triển giải pháp và có thể được giữ lại như một môi trường thu nhỏ để phát triển và thử nghiệm trong tương lai. Đây không phải là một môi trường ổn định và không có thoả thuận cấp độ dịch vụ.

Chứng minh khả năng

Trong giai đoạn chứng mình khả năng, mục tiêu theo hai hướng: để hiểu SharePoint Server và đánh giá SharePoint Server trong bối cảnh như thế nào nó có thể giải quyết nhu cầu kinh doanh hay không. Mức đầu tiên đánh giá sản phẩm có thể được thực hiện bằng cách cài đặt tất cả các thành phần sản phẩm trên một máy chủ duy nhất. Bạn triển khai đánh giá sản phẩm rộng rãi hơn bằng cách chứng minh khả năng.

Triển khai chứng minh khả năng trên một máy chủ đơn hoặc trên một farm nhỏ cho phép mở rộng phạm vi đánh giá. Trong việc triển khai này, nhân viên IT không được thêm vào nhóm đánh giá, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về chức năng SharePoint như thế nào có thể thực sự được sử dụng trong tổ chức. Lợi ích của việc triển khai chứng minh khả năng là có thể thu thập dữ liệu có thể được sử dụng để tinh chỉnh kế hoạch ban đầu. Điều này dữ liệu như page views, hành vi người dùng mô hình, và tài nguyên máy chủ tiêu thụ cũng cho phép để bắt đầu xây dựng một điểm chuẩn cho kích cỡ farm. Việc triển khai chứng minh khả năng rất tốt khi đánh giá các ứng dụng dịch vụ và xác định những tính năng thiết lập sẽ cung cấp cho người sử dụng cuối.

Điều quan trọng là trong giai đoạn chứng minh khả năng sẽ giúp ta hiểu những đặc điểm độc đáo của các tính năng bởi vì sự hiểu biết này sẽ giúp xác định cấu trúc liên kết tổng thể. Hãy hiểu rằng việc triển khai chứng minh khả năng đòi hỏi phải có nguồn lực bổ sung và mở rộng thời gian cần thiết để đặt SharePoint Server thành sản phẩm.

Mẹo: Ảo hóa cung cấp một nền tảng tốt để đánh giá SharePoint Server vì môi trường ảo cung cấp tính linh hoạt, khả năng triển khai nhanh chóng, và hỗ trợ khả năng quay trở lại máy ảo với tình trạng trước.

Thí điểm


Thí điểm được sử dụng để thử nghiệm giải pháp trên một quy mô nhỏ. Có hai phương pháp tiếp cận bằng cách sử dụng một triển khai thí điểm. Trong các phương pháp tiếp cận đầu tiên, tập trung vào thử nghiệm chức năng mà không cần sử dụng dữ liệu thực tế. Bằng cách sử dụng phương pháp thứ hai, kiểm tra đặc điểm sản phẩm bằng cách sử dụng dữ liệu thực tế và có các loại thí điểm với vai trò nhiệm vụ của  người dùng khác nhau. Chúng tôi khuyến nghị nên triển khai cách tiếp cận thứ hai với phạm vi rộng hơn và dữ liệu thực tế có thể thu thập và sử dụng để tinh chỉnh thiết kế giải pháp

Triển khai thí điểm cung cấp nhiều lợi ích. Nó cho phép thu thập dữ liệu có thể sử dụng để xác nhận các khía cạnh sau của thiết kế farm:

•    Cơ sở hạ tầng thiết kế
•    Năng lực quản lý giả định
•    Trang web và giải pháp kiến trúc
•    Giải pháp sử dụng giả định

Giai đoạn thí điểm cũng cho phép để xác định các dữ liệu bổ sung cần được thu thập để tăng bề rộng và chiều sâu của các tiêu chuẩn. Điều này đóng vai trò quan trọng quan trọng nếu muốn đánh giá hiệu quả tiềm năng của các tính năng bổ sung hoặc dịch vụ muốn thêm vào farm trước khi thử nghiệm người dùng chấp nhận.

Vào giai đoạn kết thúc việc triển khai thí điểm, có thể sử dụng những dữ liệu thu thập để điều chỉnh các thành phần khác nhau của giải pháp và hỗ trợ cơ sở hạ tầng.

Kiểm thử người dùng chấp nhận (UAT)


Việc kiểm thử người dùng chấp nhận được biết đến như là một môi trường tiền sản phẩm sử dụng bởi các tổ chức như là một bước chuyển tiếp từ việc triển khai thí điểm để triển khai sản phẩm. Quy trình kinh doanh của một tổ chức xác định phạm vi, quy mô, và thời gian của người sử dụng chấp nhận thử nghiệm.
Cấu trúc liên kết của môi trường tiền sản phẩm nên giống như, hoặc tương tự như cấu trúc liên kết sản phẩm theo kế hoạch. Trong thời gian thử nghiệm người dùng chấp nhận, các giải pháp SharePoint Server được thử nghiệm ánh xạ một tập con hoặc một bản sao đầy đủ các dữ liệu sản phẩm. Giai đoạn này triển khai cung cấp một cơ hội cuối cùng để điều chỉnh hiệu suất và xác nhận các thủ tục hoạt động như sao lưu và phục hồi.

Sản phẩm

Giai đoạn cuối cùng là đưa farm vào một môi trường thành phẩm. Ở giai đoạn này, sẽ kết hợp các giải pháp cần thiết và điều chỉnh cơ sở hạ tầng đã được xác định trong giai đoạn kiểm tra chấp nhận người sử dụng.

Đưa farm vào sản phẩm đòi hỏi phải hoàn thành các nhiệm vụ sau đây:
•    Triển khai các farm.
•    Triển khai các giải pháp.
•    Thực hiện kế hoạch hoạt động.
•    Nếu cần thiết, triển khai các môi trường bổ sung như soạn thảo, dàn dựng các farm, cũng như các dịch vụ farm.

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint

ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam