SharePoint

Các trường hợp triển khai Sharepoint Server 2010

Các trường hợp triển khai Sharepoint Server 2010

SharePoint - 17/10/2012

Phần này mô tả làm thế nào để triển khai Microsoft SharePoint Server 2010 trên một hoặc nhiều máy chủ để tạo ra topo khác nhau mà có thể sử dụng để thử nghiệm và thực hiện Microsoft SharePoint Server ...

chi tiết »

Cứng hóa SQL Server cho môi trường  SharePoint (SharePoint Server 2010)

Cứng hóa SQL Server cho môi trường SharePoint (SharePoint ...

SharePoint - 17/10/2012

Trong phần này mô tả làm thế nào để cứng hóa Microsoft SQL Server cho Microsoft SharePoint 2010 trong môi trường Sản phẩm.

chi tiết »

Các tài khoản quản trị và dịch vụ được yêu cầu triển khai ban đầu

Các tài khoản quản trị và dịch vụ được yêu cầu triển khai ...

SharePoint - 16/10/2012

Trong phần này sẽ hướng dẫn cung cấp thông tin về các tài khoản quản trị và dịch vụ được yêu cầu để triển khai Microsoft SharePoint Server 2010. Việc thêm các tài khoản và cấp quyền yêu cầu thực hiện ...

chi tiết »

Chuẩn bị triển khai Sharepoint Server 2010

Chuẩn bị triển khai Sharepoint Server 2010

SharePoint - 16/10/2012

Phần này cung cấp các bước cần thiết để thực hiện trước khi bạn triển khai Microsoft SharePoint Server 2010.

chi tiết »

Các bước triển khai SharePoint Server 2010 Farm

Các bước triển khai SharePoint Server 2010 Farm

SharePoint - 16/10/2012

Bằng việc triển khai giải pháp SharePoint 2010 thành từng giai đoạn, bạn có được những lợi ích bởi một phương pháp tiếp cận có hệ thống, chẳng hạn như thu thập hiệu suất và cách sử dụng dữ liệu mà ...

chi tiết »

Tổng quan về triển khai SharePoint Server 2010

Tổng quan về triển khai SharePoint Server 2010

SharePoint - 11/10/2012

Phần này sẽ mô tả một cách tổng quan về triển khai Microsoft SharePoint Server 2010 mô hình Farm. Mặc dù mô hình triển khai Farm sẽ thay đổi theo mức độ phức tạp và quy mô, việc kết hợp lập kế hoạch ...

chi tiết »

Triển khai Sharepoint

Triển khai Sharepoint

SharePoint - 11/10/2012

Chào mừng bạn đã sử dụng tài liệu hướng dẫn triển khai Microsoft SharePoint Server 2010. Các bài viết trong tài liệu hướng dẫn này giúp bạn chuẩn bị để cài đặt và cấu hình SharePoint Server 2010. ...

chi tiết »

Khái niệm Branding trong SharePoint 2010

Khái niệm Branding trong SharePoint 2010

SharePoint - 30/06/2012

Branding là một khái niệm để chỉ việc xây dựng thương hiệu bằng cách tạo ra hình ảnh hoặc các yếu tố giúp con người có thể nhận diện được công ty hoặc sản phẩm của bạn. Ví dụ, gần như tất cả mọi ...

chi tiết »

Tiếp cận branding trong SharePoint 2010

Tiếp cận branding trong SharePoint 2010

SharePoint - 30/06/2012

Khi bạn bắt tay vào thực hiện dự án branding hãy nhớ rằng những người có liên quan trong dự án sẽ có những cấp độ kĩ năng và ý tưởng khác nhau trong thiết kế. Vai trò branding trong tổ chức thường ...

chi tiết »

Cài đặt SharePoint Server 2010 trên Windows Server 8 Beta – Phần 2

Cài đặt SharePoint Server 2010 trên Windows Server 8 Beta – ...

SharePoint - 30/06/2012

Ở phần 1, bạn đã được hướng dẫn tạo máy ảo và cài đặt Windows Server 8. Trong phần 2 này, bạn sẽ cài đặt ADDS. Vì Windows Server 8 có rất nhiều tính năng mới đặc biệt ở giao diện quản trị nên có thể ...

chi tiết »

Đã có ngôn ngữ Tiếng việt cho SharePoint 2010

Đã có ngôn ngữ Tiếng việt cho SharePoint 2010

SharePoint - 30/06/2012

Các gói ngôn ngữ cho phép việc tạo các site và site collection ở nhiều ngôn ngữ mà không yêu cầu các bản cài đặt riêng lẻ của SharePoint Server 2010, Project Server 2010, Search Server 2010 và Office ...

chi tiết »

Cho phép upload nhiều document cùng một lúc

Cho phép upload nhiều document cùng một lúc

SharePoint - 30/06/2012

Mình thấy nhiều người có hỏi về vấn đề tại sao cái nút Upload Multiple Documents bị tô đen mà không biết làm sao cho hết, người thì bảo kích hoạt lại ActiveX control là chạy lên nhưng lại không biết ...

chi tiết »

SharePoint 2010 - Nền tảng phát triển ứng dụng doanh nghiệp

SharePoint 2010 - Nền tảng phát triển ứng dụng doanh nghiệp

SharePoint - 30/06/2012

SharePoint 2010 giờ đây đã đươc xem như là một sản phẩm nền tảng cho việc trao đổi thông tin và làm việc cộng tác trong nội bộ doanh nghiệp và trên web. SharePoint là giải pháp kết nối và hỗ trợ ...

chi tiết »

Trang: 2 / 2   1 2