Microsoft Dynamics

Học Excel - Giới hạn vùng cuộn của bảng tính

Học Excel - Giới hạn vùng cuộn của bảng tính

Microsoft Dynamics - 15/11/2013

Nếu bạn không muốn thanh cuộn kéo bảng tính lên xuống hoặc qua phải quá nhiều, hoặc bạn có những dữ liệu ở 1 vùng nào đó mà không muốn cho nguời dùng xem, bạn có thể giới hạn vùng nhìn được của bảng ...

chi tiết »

Microsoft Dynamics AX 2012 ra mắt tại Việt Nam

Microsoft Dynamics AX 2012 ra mắt tại Việt Nam

Microsoft Dynamics - 01/11/2012

Ngày 21/9 tại TP.HCM, Microsoft và Votiva đồng tổ chức hội thảo giới thiệu phiên bản mới Microsoft Dynamics AX 2012 – Giải pháp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

chi tiết »

Các chức năng của Microsoft Dynamics

Các chức năng của Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics - 30/06/2012

Microsoft Dynamics là một bộ các giải pháp quản lý doanh nghiệp hỗ trợ việc quản trị tài chính, mối quan hệ khách hàng và chuỗi cung ứng. Có thể nâng cấp, hoạt động tương thích và dễ tùy ...

chi tiết »

Quản lý mọi hoạt động kinh doanh với Microsoft Dynamics

Quản lý mọi hoạt động kinh doanh với Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics - 30/06/2012

Microsoft Dynamics NAV với giải pháp phân ngành đặc thù vì nó hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của công ty. Giải pháp này bao gồm tất cả những module chuẩn mà một công ty sản xuất ...

chi tiết »

Chức năng quản trị tài chính tích hợp trong giải pháp Microsoft Dynamics NAV

Chức năng quản trị tài chính tích hợp trong giải pháp ...

Microsoft Dynamics - 30/06/2012

Microsoft Dynamics NAV đã cải thiện hoàn toàn mức độ minh bạch trong các báo cáo tài chính của chúng tôi. Chức năng mới và thông minh này đã kết nối dữ liệu xuyên suốt toàn công ty, cho phép chúng ...

chi tiết »

Giải pháp quản trị doanh nghiệp với Microsoft Dynamics

Giải pháp quản trị doanh nghiệp với Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics - 30/06/2012

Microsoft Dynamics™ là một bộ các giải pháp quản trị doanh nghiệp tích hợp, linh hoạt, giúp bạn tự tin hơn khi đưa ra các quyết định trong kinh doanh. Microsoft Dynamics hoạt động tương thích với ...

chi tiết »