Tin tức

Tạo thêm đường xu hướng hoặc đường trung bình vào biểu đồ

08/11/2013

Khi bạn sử dụng biểu đồ hay sử dụng các đường xu thế để biểu diễn các dữ liệu trong tài liệu Excel, Word…Bài viết này sẽ giúp bạn tìm được cho mình lựa chọn đường xu thế phù hợp với tài liệu của mình nhất.

Hiển thị các đường xu hướng

Đường xu hướng dùng để biểu thị xu hướng dữ liệu hoặc các giá trị trung bình di chuyển trong các biểu đồ mà bạn tạo, ngoài dữ liệu mà bạn có bạn cũng có thể thêm các đường xu hướng giúp bạn biểu thị dự báo các giá trị trong tương lai.

Dưới đây là đường xu hướng dự báo hai quý, và biểu thị rõ xu hướng đi lên của doanh nghiệp trong tương lai.

duong-trung-binh-va-duong-xu-the-trong-excel-1

  • Click chuột vào một chuỗi dữ liệu có trên biểu đồ mà bạn muốn thêm đường xu hướng, hoặc đường trung bình. Đường xu hướng sẽ bắt đầu tại điểm đầu tiên của chuỗi tài liệu học Exel này.
  • Click chuột vào nút Chart Elements  phía trên bên phải của biểu đồ.
  • Chọn Trendline box.
  • Để có thể lựa chọn đường xu hướng khác nhau, hãy click chuột vòa mũi tên bê cạch Trendline, sau đó click Exponential, Linear Forecast, hoặc Two Period Moving Average. Đối với những đường xu hướng bổ sung bạn click vào More Options.
  • Nếu bạn click vào More Options hãy click vào tùy chọn mà bạn muốn Format Trendline bên dưới Trendline Options.

duong-trung-binh-va-duong-xu-the-trong-excel-2

  • Nếu bạn chọn Polynomial, hãy nhập vào các mức giá trị cao nhất cho bạn biết các số độc lập có trong Order box.
  • Nếu bạn chọn Moving Average, hãy nhập vào số các giai đoạn định sử dụng để tính toán mức trung bình di chuyển trong Period box.
Chú ý: đường xu hướng sẽ chuẩn xác khi giá trị R bình phương của một số từ 0-1, và cho biết các giá trị ước tính của đường so với dữ liệu thực tế như thế nào. Bạn có thể hiển thị giá trị này trên biểu đồ.

Các tùy chọn của đường xu hướng

Đường xu hướng tuyến tính này dùng để tạo đường thẳng vừa khít với các tập hợp dữ liệu. Đường xu hướng biểu thị sự tăng / giảm với tốc độ ổn định.

Đường xu hướng sử dụng phương trình để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp với mỗi đường.

trong đó: m là hệ số góc và b là đoạn chắn.

Trong ví dụ này cho thấy đường doanh thu kinh doanh tủ lạnh tăng lên có hệ thống theo chu kì 8 năm. Giá trị R bình phương = 0,9792. Mức độ vừa khít thích hợp với đường dữ liệu.

duong-trung-binh-va-duong-xu-the-trong-excel-3

Đường xu hướng lô-ga-rit

 

Biểu thị dữ liệu theo đường cong, rất phù hợp với khi dữ liệu tăng hoặc giảm nhanh rồi lại trở về mức cân bằng. Có thể sử dụng các giá trị âm hoặc các giá trị dương.

Đường xu hướng lô-ga-rit sử dụng phương trình sau để tính toán các điểm:

trong đó c và b là hằng số và ln là hàm lô-ga-rit tự nhiên.

Đường lô-ga-rit biểu thị tốc độ tăng trưởng mật độ động vật được dự báo trong 1 khu vực có diện tích cố định, và trở về trạng thái cân bằng khi diện tích dành cho mỗi động vậy giảm xuống. Giá gị R bình phương = 0,933, mức độ phù hợp với dữ liệu.

duong-trung-binh-va-duong-xu-the-trong-excel-4

Đường xu hướng đa thức

Hữu ích khi các bạn sử dụng với các dữ liệu hay dao động. Ví dụ, khi bạn phân tích mức lãi và lỗ trên một tập hợp dữ liệu lớn. Trình tự sẽ được quyết định theo mức độ dao động của dữ liệu, theo số lượng hoặc đoạn cong. Thông thường, một đường xu hướng đa thức Bậc 2 chỉ có một đồi hoặc thung lũng, Bậc 3 có một hoặc hai đồi hoặc thung lũng và Bậc 4 lên tới 3 đồi hoặc thung lũng.

Đường xu hướng đa thức hoặc cong sử dụng phương trình sau để tính toán.

trong đó b và  là hằng số.

Đường xu hướng đa thức Bậc 2 sau (một đồi) biểu thị mối quan hệ giữa tốc độ lái xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Lưu ý rằng giá trị R bình phương= 0,979, gần sát với 1, vì vậy đường này vừa khớp với dữ liệu.

duong-trung-binh-va-duong-xu-the-trong-excel-5

Đường xu hướng lũy thừa

Đường xu hướng bểu thị một đường cong, rất hữu ích đối với các tập hợp dữ liệu so sánh các số đo tăng theo một tốc độ nhất định. Ví dụ, sự gia tốc của xe đua chu kỳ 1 giây... Bạn không thể tạo một đường xu hướng lũy thừa nếu dữ liệu của bạn có chứa các giá trị 0 hoặc âm.

Đường xu hướng lũy thừa sử dụng phương trình sau để tính toán.

trong đóc và b là hằng số.

chú ý: giá trị của ban không được chứa các giá trị 0 hoặc âm. R bình phương = 0,986.

duong-trung-binh-va-duong-xu-the-trong-excel-6

Đường xu hướng số mũ

Biểu thị một đường cong, hữu ích khi giá trị dữ liệu tăng hoặc giảm theo một tốc độ tăng ổn định. Bạn không dùng đường xu hướng số mũ nếu dữ liệu của bạn có chứa các giá trị 0 hoặc âm.

Đường xu hướng số mũ sử dụng phương trình sau để tính toán số.

trong đó: c và b là hằng số và e là cơ số của lô-ga-rit tự nhiên.

Đường xu hướng số mũ sau đây biểu thị lượng giảm cacbon 14 trong một đối tượng khi lão hóa. Lưu ý rằng giá trị R bình phương = 0,990.

duong-trung-binh-va-duong-xu-the-trong-excel-7

Đường xu hướng Trung bình Di chuyển

Đường xu hướng này trung hòa những dao động dữ liệu để biểu thị một mẫu hình hoặc xu hướng rõ ràng hơn. Một đường xu hướng trung bình di chuyển sử dụng một số lượng các điểm dữ liệu nhất định, tính trung bình và sử dụng giá trị trung bình này như một điểm trên đường xu hướng. Ví dụ, nếu Giai đoạn được đặt là 2, trung bình của hai điểm dữ liệu đầu tiên được sử dụng làm điểm bắt đầu trong đường xu hướng trung bình di chuyển. Trung bình của các điểm dữ liệu thứ hai và thứ ba được sử dụng làm điểm thứ hai trong đường xu hướng…

Đường xu hướng trung bình di chuyển sử dụng phương trình sau:

Trong biểu đồ tán xạ, đường xu hướng dựa trên trình tự các giá trị x trong biểu đồ. Để có kết quả tốt hơn, hãy sắp xếp các giá trị x trước khi thêm một đường xu hướng trung bình di chuyển.

Đường xu hướng trung bình di chuyển sau đây biểu thị một mẫu hình số lượng nhà bán được trong suốt giai đoạn 26 tuần.

duong-trung-binh-va-duong-xu-the-trong-excel-8