Tin tức

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

29/05/2013

Công ty Cổ phần

Eastern Sun Việt Nam

Số: TB29052013

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự Do- Hạnh Phúc

---&&---

 

Hà nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

(V/v mời họp Đại hội cổđông kỳ họp thường niên năm 2013)

Kính gửi :Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam kinh mờiQuý Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 cụ thể:

1.   Thời gian: 09h sáng, Thứ bảy ngày 6/05/2013.

2.   Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Đường DịchVọng Hậu, Cầu giấy, Hà nội.

3.   Nội dung Đại hội: 

- Thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2012

- Kế hoạch kinh doanh năm 2013.

- Báo cáo tài chính năm 2012

- Báo cáo và biểu quyết các vấn đề vốn góp của cổ đông đối vớicông ty.

- Phương hướng, nhiệm vụ, ngân sách tài chính, năm 2013…

4.   Thành phần tham dự: các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tạithời điểm chốt Danh sách dự họp là ngày 01/06/2013.

5.   Tài liệu: tải tại đây

- Mẫu đăng ký Gửi ĐHCĐ thường niên năm 2013.

- Giấy Ủy Quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2013.

- Phiếu đóng góp ý kiến ĐHCĐ thường niên 2013

- Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2013

-  Lưu ý: Báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan về ĐHCĐ thườngniên năm 2013: Kính mời quý Cổ đông đến tại văn phòng công ty tại Tầng 07, tòa nhà Intracom, Dịch vọng Hậu, để nhận.

6. Đăng ký tham dự.

- Để đảm bảoviệc tổ chức tốt và thành công ĐHCĐ thường niên năm 2013, đề nghị quý Cổ đông gửithông tin xác nhận qua hòm thư của công ty: info@esvn.com.vn trước ngày 01/06/2013.

- Quý cổ đônglưu ý: Nếu không có điều kiện tham dự, Quý cổ đông có quyền Ủy Quyền cho 01 ngườilà thành viên cổ đông, hoặc người khác theo mẫu Giấy ủy quyền.

- Quý cổ đông(Hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến tham dự họp cần mang theo tài liệu bảngốc: CMND hoặc hộ chiếu, GIấy ủy quyền dự họp (nếu là người ủy quyền).

- Mọi chi phíđi lại do cổ đông hoặc người tham dự chi trả.

Rất hân hanh được đón tiếp.

TM. Hội Đồng Quản trị

Chủ tịch
Đã ký

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam