Windows Server 2012

Những tính năng mới trong Windows Server 2012

Những tính năng mới trong Windows Server 2012

Sản phẩm công nghệ - 25/06/2013 4:02:34 CH

Windows Server 2012 đã được phát hành chính thức từ ngày mùng 9 tháng Chín và rất nhiều chuyên gia IT và quản trị ...

chi tiết »