tự học word

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản trong Word

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản ...

Microsoft Office 2013 - 18/12/2013 5:20:26 CH

Microsoft Word 2013 cung cấp một số công cụ giúp cho việc tạo ra các tài liệu chuyên nghiệp dễ dàng và hiệu quả

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản trong Word

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản ...

Microsoft Office 2013 - 19/12/2013 2:43:32 CH

Word chèn các trường để điều khiển quy trình nhất định, chẳng hạn như việc tạo ra một bảng nội dung hoặc sự kết ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 29/10/2013 3:34:43 CH

Sau khi tạo một sơ đồ, bạn có thể thêm và loại bỏ các phần tử hình dạng và chỉnh sửa văn bản của lược đồ bằng cách ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 3

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 3

Microsoft Office 2013 - 27/11/2013 11:05:12 SA

Khi tạo một bảng để chứa các thành phần khác, có thể bạn muốn tận dụng lợi thế của tính năng vẽ bảng trong Word

chi tiết »