tự học word 2013

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tinh chỉnh văn bản (phần 2)

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tinh chỉnh ...

Microsoft Office 2013 - 17/10/2013 2:30:08 CH

Trước đây, với các văn bản viết tay và đánh máy, mọi người có thể chấp nhận một số lỗi đánh máy hoặc ngữ pháp ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 3

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu ...

Microsoft Office 2013 - 29/10/2013 11:52:16 SA

Khi một tài liệu được hoàn tất, bạn có thể phân phối trong hai cách cơ bản: trên giấy hoặc điện tử. Nếu bạn phân ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 2

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 17/10/2013 3:37:44 CH

Để tăng cường cách thể hiện của một tài liệu Word bạn có thể áp dụng một chủ đề được định nghĩa trước. Một chủ đề ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản ( Phần 1)

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản ( Phần 1)

Microsoft Office 2013 - 17/10/2013 2:52:15 CH

Việc trình bày tài liệu của bạn sẽ giúp truyền tải thông điệp đến với người đọc. Microsoft Word 2013 có thể giúp ...

chi tiết »