tu hoc office

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu ...

Microsoft Office 2013 - 26/10/2013 3:23:37 CH

Khi bạn hoàn thành việc xây dựng một tài liệu, bạn thường muốn phân phối bằng cách in hoặc gửi bản điện tử. Trước ...

chi tiết »