tự học excel 2013

[Học Excel 2013]  Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 20/11/2013 4:21:14 CH

Khi tạo các bảng tính Microsoft Excel 2013, nên định hướng cách phải thể hiện khi trình bày với đồng nghiệp. Bạn ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế - Phần 3

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế - ...

Microsoft Office 2013 - 20/11/2013 4:00:08 CH

Nếu đã cài đặt đầy đủ tính năng của Excel trên máy tính, bạn sẽ thấy nút Solver trong tab Data trong nhóm ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế

Microsoft Office 2013 - 20/11/2013 3:52:43 CH

Khi lưu trữ dữ liệu trong một bảng tính Microsoft Excel 2013, bạn có thể sử dụng chính dữ liệu đó, hoặc một phần ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013  - Phần 2

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - ...

Microsoft Office 2013 - 04/11/2013 11:28:39 SA

Trong Excel 2013, Sparkline là một dạng biểu đồ nhỏ tóm tắt dữ liệu mô tả phần tử dữ liệu trong danh sách. Những ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế - Phần 2

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế - ...

Microsoft Office 2013 - 20/11/2013 3:58:25 CH

Một tính năng tuyệt vời của các kịch bản Excel là không bị giới hạn việc tao ra dữ liệu thay thế, có thể tạo ra ...

chi tiết »