trung tam tin hoc

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Di chuyển dữ liệu bên trong sổ tính

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 07/11/2013 10:33:18 SA

Với Paste Live Preview trong Excel, bạn có thể xem những gì dữ liệu của bạn thể hiện trước khi quyết định việc ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Excel 2013 - Tùy biến ribbon

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 3:49:41 CH

Excel 2010 tăng cường khả năng cho bạn để tùy chỉnh toàn bộ Ribbon cho phép bạn ẩn và hiển thị các tab ribbon, sắp ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 3

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 3

Microsoft Office 2013 - 08/11/2013 4:50:37 CH

Thay đổi định dạng của các ô trong bảng tính có thể làm cho dữ liệu của bạn dễ đọc, bằng cách thiết lập nhãn dữ ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 2

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 08/11/2013 4:44:49 CH

Microsoft Office 2013 bao gồm công cụ thiết kế mạnh mẽ cho phép bạn tạo ra tài liệu chuyên nghiệp, hấp dẫn một ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Excel 2013 - Thêm nút vào thanh công cụ Quick Access

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 10:53:37 SA

Khi tiếp tục làm việc với Excel 2013, bạn có thể khám phá ra rằng bạn sử dụng một số lệnh thường xuyên nhiều hơn ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Nhập và sửa đổi dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 4:09:08 CH

Với Microsoft Excel 2013, bạn có thể hình ảnh hóa việc trình bày thông tin một cách hiệu quả bằng cách sử dụng ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 5: In nội dung sổ tính - Phần 4

[Học Excel 2013] Bài 5: In nội dung sổ tính - Phần 4

Microsoft Office 2013 - 11/11/2013 4:20:07 CH

Excel cho biết thứ tự các trang sẽ được in với ánh sáng màu xám trên các trang bảng tính. (Các chỉ số này chỉ xuất ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Định dạng các bảng Excel

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 07/11/2013 11:01:17 SA

Khi muốn thêm dữ liệu vào một bảng Excel 2013, bấm vào ô ngoài cùng bên phải ở hàng dưới cùng của bảng Excel và ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản - Phần 3

[Học word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản ...

Microsoft Office 2013 - 25/10/2013 12:16:26 CH

Cho dù bạn tạo ra một tài liệu sẽ được in, xem trên máy tính, hoặc công bố trên Internet và được xem trong một ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - Phần 3

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - ...

Microsoft Office 2013 - 01/11/2013 3:15:08 CH

Nếu muốn thực hiện vẽ đối tượng hình trong một tài liệu, word sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ công cụ để bạn thỏa sức ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tổng hợp bảng tính với dòng ẩn danh và được lọc

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tổng hợp bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 15/11/2013 3:20:57 CH

Excel cung cấp hai cách để tổng hợp chỉ các ô có thể nhìn thấy trong một danh sách dữ liệu lọc. Phương pháp đầu ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tổng hợp bảng tính với dòng ẩn danh và được lọc (tiếp)

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tổng hợp bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 15/11/2013 3:26:14 CH

Excel sẽ hiển thị các hàm tổng hợp có sẵn như là một phần của Formula AutoComplete, do đó bạn không cần phải nhớ ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tìm giá trị duy nhất trong một tập dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tìm giá trị duy nhất ...

Microsoft Office 2013 - 15/11/2013 3:37:37 CH

Với Excel, bạn có thể tạo một thông báo nói với người sử dụng giá trị dự kiến trước khi dữ liệu được nhập vào và ...

chi tiết »

 [Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 4

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 4

Microsoft Office 2013 - 08/11/2013 4:59:33 CH

Bạn có thể tạo ra hai loại thanh dữ liệu trong Excel 2013: tô màu và biến đổi màu. Khi thanh dữ liệu được giới ...

chi tiết »

Các cách lấy dữ liệu cần thiết trong bảng Excel

Các cách lấy dữ liệu cần thiết trong bảng Excel

Microsoft Office 2013 - 30/10/2013 12:28:47 CH

Khi bạn thao tác sử dụng nhập dữ liệu vào 1 bảng, thì tự động trong Microsoft Excel 2013 sẽ thêm vào ...

chi tiết »

Trang: 1 / 2   1 2