trung tam tin hoc van phong

[Học Excel 2013]  Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 20/11/2013 4:21:14 CH

Khi tạo các bảng tính Microsoft Excel 2013, nên định hướng cách phải thể hiện khi trình bày với đồng nghiệp. Bạn ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 9: Sắp xếp và tổng hợp dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 9: Sắp xếp và tổng hợp dữ liệu

Microsoft Office 2013 - 19/11/2013 11:54:54 SA

Mặc dù Excel cung cấp khả năng dễ dàng để nhập và quản lý dữ liệu kinh doanh. Tuy nhiên sau khi đã lưu dữ liệu ...

chi tiết »

 [Học Excel 2013] Bài 6: thực hiện tính toán dữ liệu - xây dựng công thức tính toán các giá trị (tiếp)

[Học Excel 2013] Bài 6: thực hiện tính toán dữ liệu - xây ...

Microsoft Office 2013 - 12/11/2013 4:30:00 CH

Excel sẽ mô tả lại công thức để nó phù hợp với các ô xung quanh. Excel nhận biết và có thể mô tả lại các ô sử dụng ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế - Phần 3

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế - ...

Microsoft Office 2013 - 20/11/2013 4:00:08 CH

Nếu đã cài đặt đầy đủ tính năng của Excel trên máy tính, bạn sẽ thấy nút Solver trong tab Data trong nhóm ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 6: Thực hiện tính toán dữ liệu -Tổng hợp dữ liệu với các điều kiện tùy chỉnh.

[Học Excel 2013] Bài 6: Thực hiện tính toán dữ liệu -Tổng ...

Microsoft Office 2013 - 14/11/2013 3:28:43 CH

Excel in một thông báo từ hàm IF, bạn điền tin nhắn trong dấu ngoặc kép cho hộp value_if_true hoặc value_if_false. ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - Thay đổi cách hiển thị dữ liệu dựa trên các giá trị

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - ...

Microsoft Office 2013 - 14/11/2013 4:19:47 CH

Microsoft Office 2013 bao gồm công cụ thiết kế mạnh mẽ cho phép bạn tạo ra tài liệu chuyên nghiệp, hấp dẫn một ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 4

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:34:40 CH

Excel xác định cách tốt nhất để tổng hợp dữ liệu theo cột mà bạn gán cho vùng các giá trị. Ví dụ đối với dữ liệu ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 16: Cộng tác với đồng nghiệp - Quản lý các bình luận

[Học Excel 2013] Bài 16: Cộng tác với đồng nghiệp - Quản lý ...

Microsoft Office 2013 - 02/12/2013 9:42:56 SA

Excel giúp bạn và đồng nghiệp dễ dàng thêm các chú thích trong các ô sổ tính, thêm những thông tin cho các ô dữ ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 2

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:16:34 CH

Excel chỉ ra rằng một PivotTable có bộ lọc áp dụng bằng cách đặt một chỉ số bộ lọc bên cạnh tiêu đề nhãn Column ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - Tạo kiểu (Style)

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - Tạo ...

Microsoft Office 2013 - 14/11/2013 4:12:59 CH

Khi làm việc với Excel, có thể bạn sẽ phát triển các định dạng ưa thích cho các nhãn dữ liệu, tiêu đề, và các ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - Định dạng ô

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - ...

Microsoft Office 2013 - 14/11/2013 4:07:39 CH

Bảng tính Excel có thể chứa và xử lý rất nhiều dữ liệu, nhưng khi quản lý nhiều bảng tính có thể khó khăn để chính ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 10: Hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn - Phần 3

[Học Excel 2013] Bài 10: Hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn - ...

Microsoft Office 2013 - 19/11/2013 5:22:32 CH

Khi làm việc với Excel một thời gian, bạn sẽ thấy thường xuyên phải mở một số sổ tính giống nhau cùng một lúc. ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 13: Tạo biểu đồ và đồ họa - Phần 4

[Học Excel 2013] Bài 13: Tạo biểu đồ và đồ họa - Phần 4

Microsoft Office 2013 - 25/11/2013 2:18:14 CH

Để tạo ra một PivotChart khá đơn giản. Chỉ cần nhấp vào bất kỳ ô trong một danh sách hoặc bảng Excel, bạn sẽ sử ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 12: Tạo và sửa tài liệu theo chế độ Web

[Học Word 2013] Bài 12: Tạo và sửa tài liệu theo chế độ Web

Microsoft Office 2013 - 12/12/2013 5:08:11 CH

Từ trong Word 2013, bạn có thể xem tài liệu trong chế độ Web Layout, thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết trong ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản trong Word

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản ...

Microsoft Office 2013 - 18/12/2013 5:20:26 CH

Microsoft Word 2013 cung cấp một số công cụ giúp cho việc tạo ra các tài liệu chuyên nghiệp dễ dàng và hiệu quả

chi tiết »

Trang: 1 / 4   1 2 3 4