trung tâm đào tin học văn phòng tốt nhất tại hà nội

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 3

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 3

Microsoft Office 2013 - 18/10/2013 2:31:27 CH

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị của một đoạn văn bằng cách thay đổi thụt đầu dòng của nó, căn chỉnh lề, và ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 4

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 4

Microsoft Office 2013 - 18/10/2013 3:47:38 CH

Word 2013 cung cấp cho bạn nhiều mẫu danh sách để chọn. Bạn chỉ cần chỉ ra các loại danh sách muốn tạo.

chi tiết »

Hướng dẫn chèn 1 video online trong Microsoft Word 2013

Hướng dẫn chèn 1 video online trong Microsoft Word 2013

Microsoft Office 2013 - 21/10/2013 10:46:00 SA

Microsoft Word 2013 hỗ trợ các bạn tính năng nhúng video online trực tiếp vào tài liệu trong văn bản Word.

chi tiết »