trung tam dao tao thiet ke web tai ha noi

Nexus 5 tiến tới nên kiểm soát touchless

Nexus 5 tiến tới nên kiểm soát touchless

Sản phẩm công nghệ - 16/10/2013 2:40:50 CH

Dự đoán mới điện thoại KitKat Android của Google phải có khả năng luôn luôn lắng nghe các lệnh bằng giọng nói, và ...

chi tiết »