tài liệu excel 2013

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Khởi động và thao tác cửa sổ màn hình, tạo sổ tính

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Khởi động và ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 12:20:35 CH

Mỗi khi muốn thu thập và lưu trữ dữ liệu mà không liên quan chặt chẽ với bất kỳ dữ liệu hiện có, bạn nên tạo một ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Excel 2013 - Phần 1

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 10:24:15 SA

Nếu bạn muốn thay đổi các cửa sổ chương trình Excel, bao gồm giao diện người dùng, bạn hoàn toàn có thể thực hiện ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu (Phần 2)

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 10:56:27 SA

Nếu bạn đã từng sử dụng phiên bản Office 2007 và 2010, có thể bạn đã quen thuộc với khái niệm Ribbon, tuy nhiên ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013  - Phần 2

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - ...

Microsoft Office 2013 - 04/11/2013 11:28:39 SA

Trong Excel 2013, Sparkline là một dạng biểu đồ nhỏ tóm tắt dữ liệu mô tả phần tử dữ liệu trong danh sách. Những ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu (Phần 1)

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 10:19:36 SA

Microsoft Excel 2013 là một chương trình bảng tính điện tử dùng để tổ chức, tính toán và phân tích các dữ liệu ...

chi tiết »