sử dụng microsoft excel 2010

Tìm kiếm, sắp xếp, và lọc dữ liệu trong excel 2010

Tìm kiếm, sắp xếp, và lọc dữ liệu trong excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 01/03/2013 4:33:00 CH

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ làm quen với các công cụ tìm kiếm, sắp xếp và lọc dữ liệu trong excel 2010 cũng như ...

chi tiết »

Các thao tác với sổ tính trong microsoft Excel 2010

Các thao tác với sổ tính trong microsoft Excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 28/02/2013 5:40:00 CH

Trong bài viết này bạn sẽ làm quen với sổ tính trong microsoft excel 2010 trên cơ sở đó bạn sẽ quản lý tốt dữ liệu ...

chi tiết »

Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách

Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 11:21:00 SA

Hàm cơ sở dữ liệu và danh sách dữ liệu giúp bạn quản lý tốt cơ sở dữ liệu và danh sách dữ liệu trong môi trường ...

chi tiết »

Hàm trong Excel 2010- Nhóm hàm thống kê

Hàm trong Excel 2010- Nhóm hàm thống kê

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 10:33:00 SA

Khi làm việc với excel, bạn thường phải sử dụng các hàm để tính toán, excel phân các nhóm hàm để giúp bạn định vị ...

chi tiết »

Tìm hiểu PivotTable Field List trong microsoft excel 2010

Tìm hiểu PivotTable Field List trong microsoft excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 4:19:00 CH

Có lẽ công cụ mà bạn sẽ phải đụng đến thường xuyên nhất khi làm việc với PivotTable là Field List. Bạn dùng Field ...

chi tiết »

Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính

Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 11:00:00 SA

Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính trong microsoft excel 2010

chi tiết »

Định dạng trang và in bảng tính trong Excel 2010

Định dạng trang và in bảng tính trong Excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 05/03/2013 11:08:00 SA

Excel 2010 hỗ trợ mạnh hơn trong việc in ấn, với nhiều chế độ xem trực quan giúp bạn có thể thấy được kết quả in ...

chi tiết »

Hàm tìm kiếm và tham chiếu

Hàm tìm kiếm và tham chiếu

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 11:40:00 SA

Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu các hàm tìm kiếm và tham chiếu trong excel 2010, giới thiệu chi tiết các tham ...

chi tiết »

Các thao tác cơ bản trên Microsoft Excel 2010

Các thao tác cơ bản trên Microsoft Excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 28/02/2013 3:10:00 CH

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu các thao tác cơ bản trên cửa sổ Excel và trong bảng tính.

chi tiết »

Đặt tên vùng, chèn, xóa ô, dòng và cột trong microsoft excel 2010

Đặt tên vùng, chèn, xóa ô, dòng và cột trong microsoft ...

Sản phẩm công nghệ - 28/02/2013 5:16:00 CH

Việc đặt tên vùng có lợi rất lớn trong quá trình thao thác và xử lý tính toán như: vùng được gán tên sẽ giúp gợi ...

chi tiết »

Trang: 2 / 2   1 2