powerpoint 2013

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 4: Định dạng trang trình bày

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 4: Định dạng trang ...

Microsoft Office 2013 - 10/01/2014 4:47:38 CH

Để bài thuyết trình Microsoft PowerPoint 2013 của bạn trực quan hấp dẫn, bạn có thể tăng cường các yếu tố cần ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 2: Làm việc với các trang trình bày (phần 2)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 2: Làm việc với các ...

Microsoft Office 2013 - 07/01/2014 3:19:05 CH

PowerPoint chuyển đổi kiểu Heading 1 thành tiêu đề trang trình bày, kiểu Heading 2 thành các mục bullet, và kiểu ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 5: Thêm hình ảnh đơn giản (Phần 2)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 5: Thêm hình ảnh đơn ...

Microsoft Office 2013 - 14/01/2014 11:32:14 SA

Bạn có thể dễ dàng tạo ra lược đồ, trực quan hấp dẫn cho bài thuyết trình sử dụng công cụ đồ họa SmartArt của ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 2: Làm việc với các trang trình bày

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 2: Làm việc với các ...

Microsoft Office 2013 - 07/01/2014 2:29:42 CH

Trong bài học powerpoint này, bạn sẽ thêm các trang trình bày với bố trí khác nhau, xóa trang trình bày, và thay ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 4: Định dạng trang trình bày (phần 3)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 4: Định dạng trang ...

Microsoft Office 2013 - 13/01/2014 4:43:10 CH

Trong hầu hết các mẫu PowerPoint, văn bản xuất hiện trong tiêu đề của trang trình bày hoặc một danh sách liệt kê ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 1: Làm việc với giao diện Powerpoint (phần 2)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 1: Làm việc với giao ...

Microsoft Office 2013 - 06/01/2014 1:28:07 CH

Đặc biệt trong phiên bản PowerPoint 2013, bạn có thể lưu bài thuyết trình của bạn vào các vị trí khác trên hệ ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem bài thuyết trình

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem ...

Microsoft Office 2013 - 20/01/2014 10:21:57 SA

Trước khi thực hiện thuyết trình bằng Microsoft PowerPoint 2013, bạn nên dành thời gian duyệt lại bài thuyết trình ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem bài thuyết trình (Phần cuối)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem ...

Microsoft Office 2013 - 21/01/2014 4:37:58 CH

bạn có thể cho phép PowerPoint hiển thị các trang trình bày theo định lượng thời gian mà bạn đã thiết lập trên tab ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 4: Định dạng trang trình bày (phần 2)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 4: Định dạng trang ...

Microsoft Office 2013 - 13/01/2014 10:58:54 SA

Trong PowerPoint, bạn có thể tùy chỉnh nền của một trang trình bày bằng cách thêm vào một màu, một dải màu, hoa ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint - Bài 7: Thêm bảng biểu (Phần 2)

Hướng dẫn dùng Powerpoint - Bài 7: Thêm bảng biểu (Phần 2)

Microsoft Office 2013 - 23/01/2014 4:50:47 CH

Khả năng xử lý bảng của PowerPoint là hoàn toàn phù hợp cho việc hiển thị các thông tin đơn giản, theo đó không ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng PowerPoint 2013 - Bài 3: Làm việc với văn bản trang trình bày

Hướng dẫn dùng PowerPoint 2013 - Bài 3: Làm việc với văn ...

Microsoft Office 2013 - 08/01/2014 10:16:36 CH

Trong các bài học powerpoint sau, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để thêm các hiệu ứng vào bài thuyết trình sao cho có ...

chi tiết »

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Bài 8: Làm việc với các yếu tố hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Bài 8: Làm việc với các yếu ...

Microsoft Office 2013 - 24/01/2014 11:57:52 SA

Nhưng nếu cần thao tác các yếu tố đồ họa để tạo ra hiệu ứng ấn tượng hơn, bạn có thể để Microsoft Office ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013- Bài 5: Thêm hình ảnh đơn giản (phần 4)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013- Bài 5: Thêm hình ảnh đơn ...

Microsoft Office 2013 - 16/01/2014 11:13:51 SA

PowerPoint cung cấp các công cụ để tạo ra một số hình dạng, trong đó có hình ngôi sao, biểu ngữ, hình hộp, dây ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem bài thuyết trình (Phần 2)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem ...

Microsoft Office 2013 - 20/01/2014 2:14:10 CH

Trước khi in, bạn có thể xem trước bài thuyết trình để xem cách trình bày sẽ được in trên giấy. Bạn xem trước một ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 1: Làm việc với giao diện Powerpoint

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 1: Làm việc với giao ...

Microsoft Office 2013 - 03/01/2014 5:00:04 CH

Sử dụng Microsoft PowerPoint 2013 là cách dễ nhất để tạo bài thuyết trình hiệu quả, giúp bạn hoàn thành công việc ...

chi tiết »

Trang: 1 / 2   1 2