Office 2013

Tắt tính năng Protected View trong Office 2013

Tắt tính năng Protected View trong Office 2013

Microsoft Office 2013 - 23/10/2013 10:06:27 SA

Tính năng Protected View trong Office là tính năng Miccrosoft cung cấp để bảo vệ người dùng trước hiểm họa từ ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - ...

Microsoft Office 2013 - 18/10/2013 8:58:21 CH

Thông tin trong tài liệu thường được trình bày dưới dạng các đoạn văn bản. Để thực hiện một tài liệu văn bản dễ ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 3

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu ...

Microsoft Office 2013 - 29/10/2013 11:52:16 SA

Khi một tài liệu được hoàn tất, bạn có thể phân phối trong hai cách cơ bản: trên giấy hoặc điện tử. Nếu bạn phân ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 2

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 17/10/2013 3:37:44 CH

Để tăng cường cách thể hiện của một tài liệu Word bạn có thể áp dụng một chủ đề được định nghĩa trước. Một chủ đề ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản ...

Microsoft Office 2013 - 25/10/2013 10:03:02 SA

Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn sơ qua về các thành phần đồ họa đơn giản. Một số tài liệu mà bạn tạo trong ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản ...

Microsoft Office 2013 - 25/10/2013 10:50:08 SA

Từ những công cụ vẽ hình và định dạng đơn giản ở các phiên bản trước, Office 2013 đã nâng cấp đáng kể tính năng đồ ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tinh chỉnh văn bản (phần 1)

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tinh chỉnh ...

Microsoft Office 2013 - 16/10/2013 4:12:10 CH

Để giúp đảm bảo rằng bạn đang sử dụng những từ có thể truyền đạt tốt nhất ý của bạn trong văn cảnh nhất định, Word ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 1

Microsoft Office 2013 - 29/10/2013 2:54:19 CH

Lược đồ là đối tượng đồ họa để truyền đạt thông tin. Tài liệu kinh doanh thường bao gồm các lược đồ để làm rõ các ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 3:  Sửa và kiểm tra văn bản  - Thực hiện thay đổi văn bản

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Thực ...

Microsoft Office 2013 - 16/10/2013 2:43:05 CH

Ngay cả những người đánh máy chính xác nhất đôi khi cũng còn mắc lỗi chính tả cho nên những văn bản mà bình ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tìm và thay thế văn bản

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tìm và ...

Microsoft Office 2013 - 16/10/2013 3:54:53 CH

Một cách để đảm bảo rằng các văn bản trong tài liệu của bạn phù hợp và chính xác là sử dụng tính năng tìm kiếm để ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 2: Khám phá Word 2013 (phần 2)

[Học Word 2013] Bài 2: Khám phá Word 2013 (phần 2)

Microsoft Office 2013 - 14/10/2013 5:40:28 CH

Tương tự như Word 2007, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2013 là Ctrl+N. Cách khác: Nhấn chuột vào Tab ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - Phần 4

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - ...

Microsoft Office 2013 - 25/10/2013 9:33:05 SA

Định dạng một bảng là cách thức truyền đạt tốt nhất dữ liệu của của bạn, điều đó có thể thực hiện qua một vài quá ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản ( Phần 1)

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản ( Phần 1)

Microsoft Office 2013 - 17/10/2013 2:52:15 CH

Việc trình bày tài liệu của bạn sẽ giúp truyền tải thông điệp đến với người đọc. Microsoft Word 2013 có thể giúp ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản - Phần 4

[Học word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản ...

Microsoft Office 2013 - 26/10/2013 2:25:54 CH

Để đơn giản hóa việc tạo ra các thành phần văn bản chuyên nghiệp, Word 2013 cung cấp các thành phần văn bản dựng ...

chi tiết »

Học office 2013: Cách sử dụng biểu tượng trong Microsoft Word 2013

Học office 2013: Cách sử dụng biểu tượng trong Microsoft ...

Microsoft Office 2013 - 22/10/2013 12:17:39 CH

Sẽ rất khó khăn để bày một tài liệu toán học, tin học hoặc các tài liệu cần sử dụng nhiều các biểu tượng. Bài viết ...

chi tiết »