microsoft powerpoint 2013

Khóa học ES50538:Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 1

Khóa học ES50538:Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013 3:40:28 CH

Khóa học này cung cấp cho các học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft PowerPoint 2013.

chi tiết »

 Khóa học ES50539: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 2

Khóa học ES50539: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013 4:27:44 CH

Khóa học này cung cấp cho các học viên các trải nghiệm khi làm việc với các đối tượng hình ảnh trong việc xây dựng ...

chi tiết »

Khóa học ES50540: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 3

Khóa học ES50540: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013 5:17:41 CH

Khóa học hày hướng dẫn các học viên những tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft PowerPoint 2013.

chi tiết »