Microsoft Excel 2013

Học excel - Cách chèn chữ, logo chìm vào Microsoft Excel 2013

Học excel - Cách chèn chữ, logo chìm vào Microsoft Excel ...

Microsoft Office 2013 - 01/11/2013 3:20:03 CH

Bài học excel này sẽ hướng dẫn các bước tạo watermark (chèn ảnh hoặc chữ chìm dưới nền văn bản) trong tài liệu ...

chi tiết »

Học excel - Cách lấy ứng dụng cho Excel

Học excel - Cách lấy ứng dụng cho Excel

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 9:42:26 SA

Bài học excel này sẽ giới thiệu tới bạn cách lấy ứng dụng cho Excel.

chi tiết »

Những tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013 - phần 2

Những tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013 - ...

Sản phẩm công nghệ - 20/06/2013 10:01:19 SA

Để chia sẻ một phần của bảng tính của bạn trên trang web, bạn chỉ có thể nhúng nó vào trang web của bạn. Sau đó ...

chi tiết »

Những tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013 - phần 1

Những tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013 - ...

Sản phẩm công nghệ - 20/06/2013 9:41:30 SA

Điều đầu tiên bạn sẽ thấy khi mở Excel là một cái nhìn hoàn toàn mới. Nó “sạch hơn”, nhưng được thiết kế để giúp ...

chi tiết »