like

Facebook đổi biểu tượng nút

Facebook đổi biểu tượng nút "Like" và "Share"

Tin công nghệ - 07/11/2013 10:27:19 SA

Ngón tay cái nổi tiếng từ lâu đã trở thành huyền thoại. Tuy nhiên vào ngày hôm nay, "ngón tay" đó sẽ chính thức bị ...

chi tiết »