Lập trình SharePoint

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010 – Mức I

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010 – Mức I

Đào tạo Sharepoint - 27/06/2012 10:38:00 SA

Khóa học 3 ngày giúp người dùng cuối nắm được các tính năng của SharePoint 2010 bao gồm tất cả danh sách và các ...

chi tiết »

Cấu hình bảo mật SQL Server cho các môi trường SharePoint 2013

Cấu hình bảo mật SQL Server cho các môi trường SharePoint ...

SharePoint - 07/01/2014 11:25:11 SA

Khi bạn cài đặt SQL Server, các thiết đặt ngầm định giúp cung cấp một cơ sở dữ liệu an toàn. Ngoài ra, bạn có thể ...

chi tiết »

Thiết lập một Application Page cho ECMAScript trong SharePoint 2010

Thiết lập một Application Page cho ECMAScript trong ...

SharePoint - 05/06/2013 9:17:53 SA

Bạn có thể bao gồm các tùy chỉnh mã sử dụng (JavaScript, JScript) mô hình đối tượng ECMAScript trong một khối kịch ...

chi tiết »

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010

Đào tạo Sharepoint - 21/06/2012 3:17:00 CH

Bài viết bằng Tiếng Anh nguyên bản hướng dẫn sử dụng giải pháp Sharepoint 2010

chi tiết »

Khóa học 20331B: Các giải pháp cốt lõi của SharePoint 2013

Khóa học 20331B: Các giải pháp cốt lõi của SharePoint 2013

Đào tạo Sharepoint - 19/03/2013 5:46:00 CH

Khóa học này cung cấp cho bạn các kiến thức và kỹ năng để đấu hình và quản lý môi trường Microsoft SharePoint ...

chi tiết »

Khóa học 10174B: Cấu hình và Quản trị Microsoft SharePoint 2010

Khóa học 10174B: Cấu hình và Quản trị Microsoft SharePoint ...

Đào tạo Sharepoint - 23/06/2012 4:10:00 CH

Khóa học này gồm 5 ngày, học viên sẽ được giới thiệu cách thức cài đặt, cấu hình và quản trị Microsoft SharePoint ...

chi tiết »

Sử dụng mô hình đố tượng Silverlight trong SharePoint 2010

Sử dụng mô hình đố tượng Silverlight trong SharePoint 2010

SharePoint - 05/06/2013 10:13:54 SA

Microsoft SharePoint Foundation 2010 hỗ trợ thực hiện mô hình đối tượng Silverlight client theo hai ngữ cảnh: bên ...

chi tiết »

Tạo ứng dụng Client đơn giản với SharePoint Foundation 2010

Tạo ứng dụng Client đơn giản với SharePoint Foundation 2010

SharePoint - 05/06/2013 9:06:31 SA

Để tạo một ứng dụng Client với mã quản lý .NETchúng ta có thể thực hiện sử dụng mô hình các đối tượng server, tuy ...

chi tiết »

Triển khai Sharepoint

Triển khai Sharepoint

SharePoint - 11/10/2012 3:46:00 CH

Chào mừng bạn đã sử dụng tài liệu hướng dẫn triển khai Microsoft SharePoint Server 2010. Các bài viết trong tài ...

chi tiết »

Khóa học Sharepoint 10175A: Phát triển ứng dụng Microsoft SharePoint 2010

Khóa học Sharepoint 10175A: Phát triển ứng dụng Microsoft ...

Đào tạo Sharepoint - 06/11/2013 5:08:25 CH

Khóa học này hướng tới các nhà lập trình .NET với những kiến thức nền tảng giúp học viên xây dựng các giải pháp ...

chi tiết »

Khóa học 10231B: Thiết kế hạ tầng Microsoft SharePoint 2010

Khóa học 10231B: Thiết kế hạ tầng Microsoft SharePoint 2010

Đào tạo Sharepoint - 26/06/2012 11:44:00 SA

Khóa học 5 ngày sẽ giới thiệu cho các chuyên gia công nghệ thông tin về thiết kế và triển khai Microsoft ...

chi tiết »

Khóa học 20332B: Các giải pháp nâng cao của Microsoft SharePoint Server 2013

Khóa học 20332B: Các giải pháp nâng cao của Microsoft ...

Đào tạo Sharepoint - 27/03/2013 11:06:00 SA

Khóa học này cung cấp cho học viên cách lập kế hoạch, cấu hình, và quản lý một môi trường Microsoft SharePoint ...

chi tiết »

Tổng quan về triển khai SharePoint Server 2010

Tổng quan về triển khai SharePoint Server 2010

SharePoint - 11/10/2012 4:43:00 CH

Phần này sẽ mô tả một cách tổng quan về triển khai Microsoft SharePoint Server 2010 mô hình Farm. Mặc dù mô hình ...

chi tiết »

Cài đặt SharePoint 2013

Cài đặt SharePoint 2013

SharePoint - 31/12/2013 4:49:27 CH

Các bài viết dưới đây trên TechNet cung cấp thông tin về cách triển khai SharePoint 2013 trên một hoặc nhiều máy ...

chi tiết »

Khóa học 20488B: Phát triển các giải pháp cốt lõi Microsoft SharePoint Server 2013

Khóa học 20488B: Phát triển các giải pháp cốt lõi Microsoft ...

Đào tạo Sharepoint - 07/11/2013 11:28:05 SA

Trong khóa học này, các học viên sẽ được học các kỹ năng chung cho hầu hết các hoạt động phát triển SharePoint.

chi tiết »