khóa học office

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Nhập và sửa đổi dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 4:09:08 CH

Với Microsoft Excel 2013, bạn có thể hình ảnh hóa việc trình bày thông tin một cách hiệu quả bằng cách sử dụng ...

chi tiết »

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MICROSOFT OFFICE 2013 CƠ BẢN

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MICROSOFT OFFICE 2013 CƠ BẢN

Tin ESVN - 30/09/2013 1:38:26 CH

Khóa học Office 2013 là tổng hợp các kỹ năng làm việc với các sản phẩm bên trong gói Office 2013 bao gồm Word, ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản - Phần 4

[Học word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản ...

Microsoft Office 2013 - 26/10/2013 2:25:54 CH

Để đơn giản hóa việc tạo ra các thành phần văn bản chuyên nghiệp, Word 2013 cung cấp các thành phần văn bản dựng ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu ...

Microsoft Office 2013 - 26/10/2013 3:23:37 CH

Khi bạn hoàn thành việc xây dựng một tài liệu, bạn thường muốn phân phối bằng cách in hoặc gửi bản điện tử. Trước ...

chi tiết »