hướng dẫn sử dụng powerpoint

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem bài thuyết trình (Phần cuối)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem ...

Microsoft Office 2013 - 21/01/2014 4:37:58 CH

bạn có thể cho phép PowerPoint hiển thị các trang trình bày theo định lượng thời gian mà bạn đã thiết lập trên tab ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem bài thuyết trình (Phần 3)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 6: Duyệt lại và xem ...

Microsoft Office 2013 - 21/01/2014 3:44:12 CH

Mỗi trang trình bày trong một bài thuyết trình PowerPoint có một trang ghi chú tương ứng. Khi bạn tạo trang trình ...

chi tiết »