học word

[Học Word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản ...

Microsoft Office 2013 - 25/10/2013 10:50:08 SA

Từ những công cụ vẽ hình và định dạng đơn giản ở các phiên bản trước, Office 2013 đã nâng cấp đáng kể tính năng đồ ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tinh chỉnh văn bản (phần 1)

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tinh chỉnh ...

Microsoft Office 2013 - 16/10/2013 4:12:10 CH

Để giúp đảm bảo rằng bạn đang sử dụng những từ có thể truyền đạt tốt nhất ý của bạn trong văn cảnh nhất định, Word ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 1

Microsoft Office 2013 - 29/10/2013 2:54:19 CH

Lược đồ là đối tượng đồ họa để truyền đạt thông tin. Tài liệu kinh doanh thường bao gồm các lược đồ để làm rõ các ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 30/10/2013 4:37:34 CH

Nếu bạn cảm thấy biểu đồ đã tạo không mô tả đầy đủ các đặc điểm quan trọng nhất dữ liệu của mình, bạn có thể thay ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 14: Sử dụng công cụ tham chiếu cho văn bản dài - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 14: Sử dụng công cụ tham chiếu cho văn ...

Microsoft Office 2013 - 30/12/2013 10:29:56 SA

Nếu tạo ra các tài liệu dài và quan tâm đến việc giúp người đọc tìm thấy những thông tin mà họ đang tìm kiếm, bạn ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 3:  Sửa và kiểm tra văn bản  - Thực hiện thay đổi văn bản

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Thực ...

Microsoft Office 2013 - 16/10/2013 2:43:05 CH

Ngay cả những người đánh máy chính xác nhất đôi khi cũng còn mắc lỗi chính tả cho nên những văn bản mà bình ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 1

Microsoft Office 2013 - 30/10/2013 3:19:13 CH

Khi bạn phải làm một tài liệu với những sự kiện và con số của một dự án, thay vì trình bày văn bản dài dòng, khó ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tìm và thay thế văn bản

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tìm và ...

Microsoft Office 2013 - 16/10/2013 3:54:53 CH

Một cách để đảm bảo rằng các văn bản trong tài liệu của bạn phù hợp và chính xác là sử dụng tính năng tìm kiếm để ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 3

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 3

Microsoft Office 2013 - 27/11/2013 11:05:12 SA

Khi tạo một bảng để chứa các thành phần khác, có thể bạn muốn tận dụng lợi thế của tính năng vẽ bảng trong Word

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 02/11/2013 10:05:22 SA

Sau khi đặt vị trí một đối tượng, việc thêm văn bản có thể phá vỡ sự sắp xếp của trang. Bạn có thể xác định rõ đối ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - ...

Microsoft Office 2013 - 01/11/2013 10:21:59 SA

Một số tài liệu đòi hỏi chèn các ký tự đặc biệt, không tìm thấy trên bàn phím thường. Những ký tự này có thể bao ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 2: Khám phá Word 2013 (phần 2)

[Học Word 2013] Bài 2: Khám phá Word 2013 (phần 2)

Microsoft Office 2013 - 14/10/2013 5:40:28 CH

Tương tự như Word 2007, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2013 là Ctrl+N. Cách khác: Nhấn chuột vào Tab ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - Phần 4

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - ...

Microsoft Office 2013 - 25/10/2013 9:33:05 SA

Định dạng một bảng là cách thức truyền đạt tốt nhất dữ liệu của của bạn, điều đó có thể thực hiện qua một vài quá ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 14: Sử dụng công cụ tham chiếu cho văn bản dài - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 14: Sử dụng công cụ tham chiếu cho văn ...

Microsoft Office 2013 - 30/12/2013 2:45:35 CH

Word sẽ tạo ra một chỉ mục bằng cách kết hợp một danh sách chữ cái với số trang dựa trên trường chỉ mục mà bạn ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 12: Tạo và xuất bản các bài viết trên Blog

[Học Word 2013] Bài 12: Tạo và xuất bản các bài viết trên ...

Microsoft Office 2013 - 12/12/2013 5:12:17 CH

Word 2013 cung cấp tiện ích giúp dễ dàng để tạo ra bài viết mà có thể tải lên blog. Nếu đã từng thiết lập một tài ...

chi tiết »

Trang: 2 / 3   1 2 3