học word 2013

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tìm và thay thế văn bản

[Học Word 2013] Bài 3: Sửa và kiểm tra văn bản - Tìm và ...

Microsoft Office 2013 - 16/10/2013 3:54:53 CH

Một cách để đảm bảo rằng các văn bản trong tài liệu của bạn phù hợp và chính xác là sử dụng tính năng tìm kiếm để ...

chi tiết »

Học tin học văn phòng - Chuyển đổi văn bản thành bảng và ngược lại trong Word 2013

Học tin học văn phòng - Chuyển đổi văn bản thành bảng và ...

Microsoft Office 2013 - 27/11/2013 3:46:20 CH

Học tin học văn phòng sẽ giới thiệu tới bạn cách để chuyển đổi văn bản thành bảng và làm thế nào để chuyển đổi ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 2: Khám phá Word 2013 (phần 2)

[Học Word 2013] Bài 2: Khám phá Word 2013 (phần 2)

Microsoft Office 2013 - 14/10/2013 5:40:28 CH

Tương tự như Word 2007, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2013 là Ctrl+N. Cách khác: Nhấn chuột vào Tab ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - Phần 4

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - ...

Microsoft Office 2013 - 25/10/2013 9:33:05 SA

Định dạng một bảng là cách thức truyền đạt tốt nhất dữ liệu của của bạn, điều đó có thể thực hiện qua một vài quá ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu ...

Microsoft Office 2013 - 28/10/2013 6:27:39 CH

Khi một tài liệu gồm nhiều nội dung và vượt quá một trang, Word sẽ tạo ra một trang mới bằng cách chèn một ngắt ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 12: Tạo và xuất bản các bài viết trên Blog

[Học Word 2013] Bài 12: Tạo và xuất bản các bài viết trên ...

Microsoft Office 2013 - 12/12/2013 5:12:17 CH

Word 2013 cung cấp tiện ích giúp dễ dàng để tạo ra bài viết mà có thể tải lên blog. Nếu đã từng thiết lập một tài ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - ...

Microsoft Office 2013 - 21/10/2013 10:18:18 SA

Nếu bạn có một số lượng tương đối nhỏ của dữ liệu để trình bày, bạn có thể chọn để hiển thị nó trong một danh sách ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 2: Khám phá Word 2013 (Phần3)

[Học Word 2013] Bài 2: Khám phá Word 2013 (Phần3)

Microsoft Office 2013 - 16/10/2013 12:06:35 CH

Điều hướng văn bản là các thao tác quan trọng để bạn làm việc với văn bản một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

chi tiết »

Trang: 2 / 2   1 2