học word

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - ...

Microsoft Office 2013 - 18/10/2013 8:58:21 CH

Thông tin trong tài liệu thường được trình bày dưới dạng các đoạn văn bản. Để thực hiện một tài liệu văn bản dễ ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 15: Làm việc với Mail Merge - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 15: Làm việc với Mail Merge - Phần 1

Microsoft Office 2013 - 31/12/2013 2:00:13 CH

Trong bài học word này, bạn sẽ được hướng dẫn quá trình tạo ra một bức thư mẫu. Bạn sẽ chọn một nguồn dữ liệu, ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - Phần 3

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - ...

Microsoft Office 2013 - 01/11/2013 3:15:08 CH

Nếu muốn thực hiện vẽ đối tượng hình trong một tài liệu, word sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ công cụ để bạn thỏa sức ...

chi tiết »

Tạo trang bìa và thủ thuật trong Microsoft Word 2010

Tạo trang bìa và thủ thuật trong Microsoft Word 2010

Sản phẩm công nghệ - 26/02/2013 4:59:00 CH

Word 2010 cung cấp sẵn cho bạn một bộ sưu tập các trang bìa khá đẹp mắt. Các trang bìa luôn được chèn vào đầu tài ...

chi tiết »

Căn chỉnh văn bản trong microsoft word 2010

Căn chỉnh văn bản trong microsoft word 2010

Sản phẩm công nghệ - 21/02/2013 4:18:00 CH

Sau khi thực hiện định dạng phông chữ, bạn có thể thực hiện căn chỉnh văn bản một cách phù hợp với công cụ của ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 3

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu ...

Microsoft Office 2013 - 29/10/2013 11:52:16 SA

Khi một tài liệu được hoàn tất, bạn có thể phân phối trong hai cách cơ bản: trên giấy hoặc điện tử. Nếu bạn phân ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 2

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 17/10/2013 3:37:44 CH

Để tăng cường cách thể hiện của một tài liệu Word bạn có thể áp dụng một chủ đề được định nghĩa trước. Một chủ đề ...

chi tiết »

Đánh số thứ tự cho trang văn bản trong microsft office 2010

Đánh số thứ tự cho trang văn bản trong microsft office 2010

Sản phẩm công nghệ - 23/02/2013 11:28:00 SA

Số trang này sẽ được đưa vào Header hay Footer tùy ý bạn. Để thực hiện, bạn chọn thẻ Insert, tại nhóm Header & ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản ...

Microsoft Office 2013 - 25/10/2013 10:03:02 SA

Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn sơ qua về các thành phần đồ họa đơn giản. Một số tài liệu mà bạn tạo trong ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 12: Tạo và sửa tài liệu theo chế độ Web

[Học Word 2013] Bài 12: Tạo và sửa tài liệu theo chế độ Web

Microsoft Office 2013 - 12/12/2013 5:08:11 CH

Từ trong Word 2013, bạn có thể xem tài liệu trong chế độ Web Layout, thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết trong ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản trong Word

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản ...

Microsoft Office 2013 - 18/12/2013 5:20:26 CH

Microsoft Word 2013 cung cấp một số công cụ giúp cho việc tạo ra các tài liệu chuyên nghiệp dễ dàng và hiệu quả

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản trong Word

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản ...

Microsoft Office 2013 - 19/12/2013 2:43:32 CH

Word chèn các trường để điều khiển quy trình nhất định, chẳng hạn như việc tạo ra một bảng nội dung hoặc sự kết ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 12: Lưu văn bản theo các định dạng khác nhau

[Học Word 2013] Bài 12: Lưu văn bản theo các định dạng khác ...

Microsoft Office 2013 - 05/12/2013 11:21:48 SA

Khi bạn lưu một tài liệu Word, định dạng tập tin mặc định Word 2013 là định dạng docx. Để lưu một tài liệu thành ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 15: Làm việc với Mail Merge - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 15: Làm việc với Mail Merge - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 31/12/2013 2:16:26 CH

Nếu các nguồn dữ liệu chỉ chứa một vài bản ghi và không cập nhật thường xuyên, bạn có thể tạo trong Word

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - ...

Microsoft Office 2013 - 01/11/2013 10:09:02 SA

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu một số các thành phần đồ họa phổ biến trong word 2013 để thể thêm vào một ...

chi tiết »

Trang: 1 / 3   1 2 3