học tin học văn phòng uy tín tại hà nội

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Khởi động và thao tác cửa sổ màn hình, tạo sổ tính

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Khởi động và ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 12:20:35 CH

Mỗi khi muốn thu thập và lưu trữ dữ liệu mà không liên quan chặt chẽ với bất kỳ dữ liệu hiện có, bạn nên tạo một ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Excel 2013 - Phần 1

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 10:24:15 SA

Nếu bạn muốn thay đổi các cửa sổ chương trình Excel, bao gồm giao diện người dùng, bạn hoàn toàn có thể thực hiện ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Excel 2013 - Thêm nút vào thanh công cụ Quick Access

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 10:53:37 SA

Khi tiếp tục làm việc với Excel 2013, bạn có thể khám phá ra rằng bạn sử dụng một số lệnh thường xuyên nhiều hơn ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013  - Phần 3

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - ...

Microsoft Office 2013 - 04/11/2013 11:49:48 SA

với Excel 2013, bạn có thể tạo ra các định dạng có điều kiện đề cập đến giá trị trên các bảng khác với bảng tính ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu (Phần 2)

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 10:56:27 SA

Nếu bạn đã từng sử dụng phiên bản Office 2007 và 2010, có thể bạn đã quen thuộc với khái niệm Ribbon, tuy nhiên ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013  - Phần 5

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - ...

Microsoft Office 2013 - 04/11/2013 2:44:57 CH

Microsoft Excel 2013 có thể tích hợp với SharePoint để cung cấp các công cụ quản lý nội dung dễ hiểu, thuận tiện ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013  - Phần 2

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - ...

Microsoft Office 2013 - 04/11/2013 11:28:39 SA

Trong Excel 2013, Sparkline là một dạng biểu đồ nhỏ tóm tắt dữ liệu mô tả phần tử dữ liệu trong danh sách. Những ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu (Phần 1)

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 10:19:36 SA

Microsoft Excel 2013 là một chương trình bảng tính điện tử dùng để tổ chức, tính toán và phân tích các dữ liệu ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu ...

Microsoft Office 2013 - 28/10/2013 6:27:39 CH

Khi một tài liệu gồm nhiều nội dung và vượt quá một trang, Word sẽ tạo ra một trang mới bằng cách chèn một ngắt ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013  - Phần 4

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - ...

Microsoft Office 2013 - 04/11/2013 2:14:49 CH

Excel 2013 đã tích hợp bộ thiết kế công thức, theo đó mà bạn có thể tạo công thức hoặc phương trình mà bạn muốn. ...

chi tiết »