học tin học văn phòng tại trung tâm uy tín

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 4

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:34:40 CH

Excel xác định cách tốt nhất để tổng hợp dữ liệu theo cột mà bạn gán cho vùng các giá trị. Ví dụ đối với dữ liệu ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 2

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:16:34 CH

Excel chỉ ra rằng một PivotTable có bộ lọc áp dụng bằng cách đặt một chỉ số bộ lọc bên cạnh tiêu đề nhãn Column ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 6

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:45:53 CH

Excel sẽ phát hiện các tab trong các tệp tin và chọn hộp kiểm Tab cho bạn) và cung cấp cho bạn một bản xem trước ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 5

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:38:18 CH

Excel mở rộng khả năng của báo cáo PivotTable bằng cách cho phép bạn áp dụng một định dạng có điều kiện cho các ô ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 3

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:29:17 CH

Excel 2013 cung cấp hai cách thức mới để bạn có thể lọc báo cáo PivotTable: bộ lọc tìm kiếm và Slicers. Với một bộ ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - ...

Microsoft Office 2013 - 01/11/2013 10:09:02 SA

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu một số các thành phần đồ họa phổ biến trong word 2013 để thể thêm vào một ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 02/11/2013 10:05:22 SA

Sau khi đặt vị trí một đối tượng, việc thêm văn bản có thể phá vỡ sự sắp xếp của trang. Bạn có thể xác định rõ đối ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu ...

Microsoft Office 2013 - 28/10/2013 6:27:39 CH

Khi một tài liệu gồm nhiều nội dung và vượt quá một trang, Word sẽ tạo ra một trang mới bằng cách chèn một ngắt ...

chi tiết »