học tin học văn phòng tại trung tâm uy tín hà nội

[Học Word 2013] Bài 12: Lưu văn bản theo các định dạng khác nhau

[Học Word 2013] Bài 12: Lưu văn bản theo các định dạng khác ...

Microsoft Office 2013 - 05/12/2013 11:21:48 SA

Khi bạn lưu một tài liệu Word, định dạng tập tin mặc định Word 2013 là định dạng docx. Để lưu một tài liệu thành ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 30/10/2013 4:37:34 CH

Nếu bạn cảm thấy biểu đồ đã tạo không mô tả đầy đủ các đặc điểm quan trọng nhất dữ liệu của mình, bạn có thể thay ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 1

Microsoft Office 2013 - 30/10/2013 3:19:13 CH

Khi bạn phải làm một tài liệu với những sự kiện và con số của một dự án, thay vì trình bày văn bản dài dòng, khó ...

chi tiết »