học tin học văn phòng tại trung tâm tốt ở hà nội

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Tìm kiếm và thay thế dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 07/11/2013 10:35:52 SA

Bạn có thể xác định vị trí dữ liệu cụ thể trong một bảng tính Excel bằng cách sử dụng hộp thoại Find And Replace, ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013  - Kiểm tra lỗi chính tả trong dữ liệu bảng tính

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 07/11/2013 10:45:31 SA

Sau khi nhập dữ liệu, bạn nên dành thời gian để kiểm tra và sửa. Bạn cần phải xác định một cách trực quan cho mỗi ...

chi tiết »