học tin học văn phòng ở đâu

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Di chuyển dữ liệu bên trong sổ tính

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 07/11/2013 10:33:18 SA

Với Paste Live Preview trong Excel, bạn có thể xem những gì dữ liệu của bạn thể hiện trước khi quyết định việc ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - Phần 3

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - ...

Microsoft Office 2013 - 23/10/2013 5:08:17 CH

ảng là một cấu trúc bao gồm cột và hàng. Mỗi cột và hàng có thể được đặt tên tiêu đề, mặc dù một số bảng chỉ có ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Excel 2013 - Tùy biến ribbon

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 3:49:41 CH

Excel 2010 tăng cường khả năng cho bạn để tùy chỉnh toàn bộ Ribbon cho phép bạn ẩn và hiển thị các tab ribbon, sắp ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 3

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 3

Microsoft Office 2013 - 08/11/2013 4:50:37 CH

Thay đổi định dạng của các ô trong bảng tính có thể làm cho dữ liệu của bạn dễ đọc, bằng cách thiết lập nhãn dữ ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 2

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 08/11/2013 4:44:49 CH

Microsoft Office 2013 bao gồm công cụ thiết kế mạnh mẽ cho phép bạn tạo ra tài liệu chuyên nghiệp, hấp dẫn một ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 3

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản - Phần 3

Microsoft Office 2013 - 18/10/2013 2:31:27 CH

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị của một đoạn văn bằng cách thay đổi thụt đầu dòng của nó, căn chỉnh lề, và ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Excel 2013 - Thêm nút vào thanh công cụ Quick Access

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 10:53:37 SA

Khi tiếp tục làm việc với Excel 2013, bạn có thể khám phá ra rằng bạn sử dụng một số lệnh thường xuyên nhiều hơn ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Nhập và sửa đổi dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 4:09:08 CH

Với Microsoft Excel 2013, bạn có thể hình ảnh hóa việc trình bày thông tin một cách hiệu quả bằng cách sử dụng ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 5: In nội dung sổ tính - Phần 4

[Học Excel 2013] Bài 5: In nội dung sổ tính - Phần 4

Microsoft Office 2013 - 11/11/2013 4:20:07 CH

Excel cho biết thứ tự các trang sẽ được in với ánh sáng màu xám trên các trang bảng tính. (Các chỉ số này chỉ xuất ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Định dạng các bảng Excel

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 07/11/2013 11:01:17 SA

Khi muốn thêm dữ liệu vào một bảng Excel 2013, bấm vào ô ngoài cùng bên phải ở hàng dưới cùng của bảng Excel và ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - Phần 3

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - ...

Microsoft Office 2013 - 01/11/2013 3:15:08 CH

Nếu muốn thực hiện vẽ đối tượng hình trong một tài liệu, word sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ công cụ để bạn thỏa sức ...

chi tiết »

 [Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 4

[Học Excel 2013] Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh - Phần 4

Microsoft Office 2013 - 08/11/2013 4:59:33 CH

Bạn có thể tạo ra hai loại thanh dữ liệu trong Excel 2013: tô màu và biến đổi màu. Khi thanh dữ liệu được giới ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Tìm kiếm và thay thế dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 07/11/2013 10:35:52 SA

Bạn có thể xác định vị trí dữ liệu cụ thể trong một bảng tính Excel bằng cách sử dụng hộp thoại Find And Replace, ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 29/10/2013 3:34:43 CH

Sau khi tạo một sơ đồ, bạn có thể thêm và loại bỏ các phần tử hình dạng và chỉnh sửa văn bản của lược đồ bằng cách ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 11: Tổ chức và sắp xếp nội dung - Phần 1

Microsoft Office 2013 - 01/11/2013 3:44:54 CH

Trong bài học này, đầu tiên bạn sẽ tổ chức lại một tài liệu bằng cách làm việc với các phác thảo của mình. Sau đó, ...

chi tiết »

Trang: 1 / 2   1 2