học tin học tại trung tâm uy tín taij hà nội

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013  - Phần 2

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - ...

Microsoft Office 2013 - 04/11/2013 11:28:39 SA

Trong Excel 2013, Sparkline là một dạng biểu đồ nhỏ tóm tắt dữ liệu mô tả phần tử dữ liệu trong danh sách. Những ...

chi tiết »