học sharepoint 2013

Tổng quan về SharePoint 2013

Tổng quan về SharePoint 2013

SharePoint - 29/05/2013 12:04:11 CH

Chào mừng bạn đến với cách thức mới để làm việc cùng nhau. Phiên bản tiếp theo của SharePoint giới thiệu cách thức ...

chi tiết »

Thiết lập một Application Page cho ECMAScript trong SharePoint 2010

Thiết lập một Application Page cho ECMAScript trong ...

SharePoint - 05/06/2013 9:17:53 SA

Bạn có thể bao gồm các tùy chỉnh mã sử dụng (JavaScript, JScript) mô hình đối tượng ECMAScript trong một khối kịch ...

chi tiết »

Triển khai các tài khoản quản trị và dịch vụ ban đầu trong SharePoint 2013

Triển khai các tài khoản quản trị và dịch vụ ban đầu trong ...

SharePoint - 31/05/2013 9:49:40 SA

Bài viết này cung cấp thông tin về các tài khoản quản trị và dịch vụ được yêu cầu để bắt đầu triển khai SharePoint ...

chi tiết »

Sử dụng mô hình đố tượng Silverlight trong SharePoint 2010

Sử dụng mô hình đố tượng Silverlight trong SharePoint 2010

SharePoint - 05/06/2013 10:13:54 SA

Microsoft SharePoint Foundation 2010 hỗ trợ thực hiện mô hình đối tượng Silverlight client theo hai ngữ cảnh: bên ...

chi tiết »

Tạo ứng dụng Client đơn giản với SharePoint Foundation 2010

Tạo ứng dụng Client đơn giản với SharePoint Foundation 2010

SharePoint - 05/06/2013 9:06:31 SA

Để tạo một ứng dụng Client với mã quản lý .NETchúng ta có thể thực hiện sử dụng mô hình các đối tượng server, tuy ...

chi tiết »

Yêu cầu hệ thống chon SharePoint 2013

Yêu cầu hệ thống chon SharePoint 2013

SharePoint - 31/05/2013 9:39:14 SA

Trước khi cài đặt SharePoint 2013, bạn phải chắc chắn rằng đã cài đặt tất cả phần cứng và phần mềm cần thiết

chi tiết »