học office tại trung tâm uy tín ở Hà Nội

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 29/10/2013 3:34:43 CH

Sau khi tạo một sơ đồ, bạn có thể thêm và loại bỏ các phần tử hình dạng và chỉnh sửa văn bản của lược đồ bằng cách ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 8: Chèn và sửa lược đồ - Phần 1

Microsoft Office 2013 - 29/10/2013 2:54:19 CH

Lược đồ là đối tượng đồ họa để truyền đạt thông tin. Tài liệu kinh doanh thường bao gồm các lược đồ để làm rõ các ...

chi tiết »