học office ở trung tâm nào tốt

[Học word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản - Phần 4

[Học word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản ...

Microsoft Office 2013 - 26/10/2013 2:25:54 CH

Để đơn giản hóa việc tạo ra các thành phần văn bản chuyên nghiệp, Word 2013 cung cấp các thành phần văn bản dựng ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu ...

Microsoft Office 2013 - 26/10/2013 3:23:37 CH

Khi bạn hoàn thành việc xây dựng một tài liệu, bạn thường muốn phân phối bằng cách in hoặc gửi bản điện tử. Trước ...

chi tiết »