học office 2013

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu (Phần 2)

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 10:56:27 SA

Nếu bạn đã từng sử dụng phiên bản Office 2007 và 2010, có thể bạn đã quen thuộc với khái niệm Ribbon, tuy nhiên ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013  - Phần 5

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - ...

Microsoft Office 2013 - 04/11/2013 2:44:57 CH

Microsoft Excel 2013 có thể tích hợp với SharePoint để cung cấp các công cụ quản lý nội dung dễ hiểu, thuận tiện ...

chi tiết »

Học office 2013 cùng MySkills - Đổi thời gian tự động lưu file trong Word 2013

Học office 2013 cùng MySkills - Đổi thời gian tự động lưu ...

Microsoft Office 2013 - 23/10/2013 12:10:32 CH

Microsoft Word 2013 mặc định tự dộng lưu tài liệu của bạn trong khoảng thời gian nhất định. Bạn hoàn toàn tự mình ...

chi tiết »

Có gì mới trong Microsoft Office 2013

Có gì mới trong Microsoft Office 2013

Tin công nghệ - 10/06/2013 9:47:22 SA

Điều đầu tiên bạn sẽ thấy khi mở Microsoft Office 2013 là giao diện rất ấn tượng. Nhưng các tính năng bạn biết và ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu (Phần 1)

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 10:19:36 SA

Microsoft Excel 2013 là một chương trình bảng tính điện tử dùng để tổ chức, tính toán và phân tích các dữ liệu ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 10: Sử dụng các thành phần đồ họa - ...

Microsoft Office 2013 - 01/11/2013 10:21:59 SA

Một số tài liệu đòi hỏi chèn các ký tự đặc biệt, không tìm thấy trên bàn phím thường. Những ký tự này có thể bao ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - Phần 4

[Học Word 2013] Bài 5: Tổ chức thông tin theo cột và bảng - ...

Microsoft Office 2013 - 25/10/2013 9:33:05 SA

Định dạng một bảng là cách thức truyền đạt tốt nhất dữ liệu của của bạn, điều đó có thể thực hiện qua một vài quá ...

chi tiết »

Hướng dẫn kiểm tra dụng lượng email trong MS Outlook

Hướng dẫn kiểm tra dụng lượng email trong MS Outlook

Microsoft Office 2013 - 21/11/2013 11:32:42 SA

Càng ngày số lượng email bạn nhận được cũng như gửi đi là càng lớn. Vậy, làm sao để bạn có thể kiểm tra được dung ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu ...

Microsoft Office 2013 - 28/10/2013 6:27:39 CH

Khi một tài liệu gồm nhiều nội dung và vượt quá một trang, Word sẽ tạo ra một trang mới bằng cách chèn một ngắt ...

chi tiết »

Sử dụng chế độ cảm ứng trong Microsoft Office 2013

Sử dụng chế độ cảm ứng trong Microsoft Office 2013

Microsoft Office 2013 - 25/11/2013 9:53:42 SA

MS Office 2013 có rất nhiều những ứng dụng mới cho dân tinhọc văn phòng. Cũng như Windows 8, Office 2013 cũng hoạt ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013  - Phần 4

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - ...

Microsoft Office 2013 - 04/11/2013 2:14:49 CH

Excel 2013 đã tích hợp bộ thiết kế công thức, theo đó mà bạn có thể tạo công thức hoặc phương trình mà bạn muốn. ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản ( Phần 1)

[Học word 2013] Bài 4: Định dạng văn bản ( Phần 1)

Microsoft Office 2013 - 17/10/2013 2:52:15 CH

Việc trình bày tài liệu của bạn sẽ giúp truyền tải thông điệp đến với người đọc. Microsoft Word 2013 có thể giúp ...

chi tiết »

[Học word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản - Phần 4

[Học word 2013] Bài 6: Thêm các thành phần đồ họa đơn giản ...

Microsoft Office 2013 - 26/10/2013 2:25:54 CH

Để đơn giản hóa việc tạo ra các thành phần văn bản chuyên nghiệp, Word 2013 cung cấp các thành phần văn bản dựng ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu ...

Microsoft Office 2013 - 26/10/2013 3:23:37 CH

Khi bạn hoàn thành việc xây dựng một tài liệu, bạn thường muốn phân phối bằng cách in hoặc gửi bản điện tử. Trước ...

chi tiết »

Học office 2013: Cách sử dụng biểu tượng trong Microsoft Word 2013

Học office 2013: Cách sử dụng biểu tượng trong Microsoft ...

Microsoft Office 2013 - 22/10/2013 12:17:39 CH

Sẽ rất khó khăn để bày một tài liệu toán học, tin học hoặc các tài liệu cần sử dụng nhiều các biểu tượng. Bài viết ...

chi tiết »

Trang: 2 / 2   1 2