học microsoft word

Khóa học 50126A:  Học Microsoft Office Word 2007 từng bước-cấp độ 1

Khóa học 50126A: Học Microsoft Office Word 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012 1:44:00 CH

Khóa học 1 ngày này giới thiệu cho các học viên về tổng quan các tính năng và chức năng của Microsoft Office Word ...

chi tiết »

Khóa học ES50543: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 3

Khóa học ES50543: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 11:22:14 SA

Khóa học một ngày này giới thiệu cho các bạn tổng quan và cách thức làm việc với các chức năng nâng cao trong ...

chi tiết »

Khóa học ES50542: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 2

Khóa học ES50542: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 11:11:30 SA

Khóa học này cung cấp cho học viên củng cố các cách làm việc hiệu quả trên môi trường Microsoft Word 2013 đồng ...

chi tiết »

Khóa học ES50541: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 1

Khóa học ES50541: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 10:18:43 SA

Khóa học Microsoft Office Word 2013 này là khóa học mới giúp các học viên làm quen với một chương trình office mới ...

chi tiết »

Khóa học 50128A:  Học Microsoft Office Word 2007 từng bước-cấp độ 3

Khóa học 50128A: Học Microsoft Office Word 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012 12:59:00 CH

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên tổng quan và nhiều tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft Office Word ...

chi tiết »