học microsoft powerpoint

Khóa học 50131A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng bước- cấp độ 3

Khóa học 50131A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012 4:21:00 CH

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên các tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft Office PowerPoint 2007.

chi tiết »

Khóa học 50129A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng bước- cấp độ 1

Khóa học 50129A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012 5:03:00 CH

Khóa học bao gồm 1 ngày, cung cấp cho học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Office ...

chi tiết »

Khóa học 50130A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng bước- cấp độ 2

Khóa học 50130A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012 4:40:00 CH

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên có kinh nghiệm muốn nâng cao kỹ năng xây dựng bài thuyết trình với yêu cầu ...

chi tiết »