học Microsoft office

Khóa học ES50534: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 3

Khóa học ES50534: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013 2:43:37 CH

Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức về các tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft Access 2010.

chi tiết »

Khóa học 50124A:  Học Microsoft Office Excel 2007 từng bước-cấp độ 2

Khóa học 50124A: Học Microsoft Office Excel 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012 2:23:00 CH

Khóa học 1 ngày này giới thiệu cho các học viên kỹ năng tạo và làm việc trên sổ tính một cách hiệu quả. Khóa học ...

chi tiết »

Khóa học ES50533: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 2

Khóa học ES50533: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013 2:16:13 CH

Khóa học này trang bị cho các học viên kiến thức tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Access 2010 ...

chi tiết »

Khóa học: ES50532: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 1

Khóa học: ES50532: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013 12:01:50 CH

Khóa học này cung cấp cho học viên tổng quan về những tính năng và chức năng của Microsoft Access 2010.

chi tiết »

Khóa học ES50538:Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 1

Khóa học ES50538:Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013 3:40:28 CH

Khóa học này cung cấp cho các học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft PowerPoint 2013.

chi tiết »

Khóa học ES50537: Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 3

Khóa học ES50537: Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 17/10/2013 11:38:33 SA

Khóa học này trang bị cho học viên các kỹ năng nâng cao về quản lý e-mail, cộng tác với đồng nghiệp và cách tùy ...

chi tiết »

Khóa học 50125A:  Học Microsoft Office Excel 2007 từng bước-cấp độ 3

Khóa học 50125A: Học Microsoft Office Excel 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012 2:46:00 CH

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên tổng quan cũng như các tính năng và chức năng nâng cao về Microsoft Office ...

chi tiết »

 Khóa học ES50539: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 2

Khóa học ES50539: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013 4:27:44 CH

Khóa học này cung cấp cho các học viên các trải nghiệm khi làm việc với các đối tượng hình ảnh trong việc xây dựng ...

chi tiết »

 Khóa học ES50535 : Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 1

Khóa học ES50535 : Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 17/10/2013 10:28:58 SA

Khóa học này trang bị cho học viên kiến thức tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Outlook 2013. ...

chi tiết »

Khóa học ES50540: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 3

Khóa học ES50540: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013 5:17:41 CH

Khóa học hày hướng dẫn các học viên những tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft PowerPoint 2013.

chi tiết »

Khóa học ES50536: Học Microsoft Outlook 2013,  Cấp độ 2

Khóa học ES50536: Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 17/10/2013 11:00:45 SA

Khóa học này cung cấp cho học viên các kỹ năng nâng cao hơn cho việc quản lý e-mail, lịch làm việc và thông tin ...

chi tiết »