học microsoft offce

Khóa học ES60545: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 2

Khóa học ES60545: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 5:41:22 CH

Yêu cầu đối với học viên trong khóa học này cần có kiến thức cơ bản về bảng tính, hoặc đã từng làm việc với ...

chi tiết »

Khóa học ES60544: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 1

Khóa học ES60544: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 5:21:18 CH

Với khóa học 1 ngày này các bạn học viên sẽ được tìm hiểu tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft ...

chi tiết »

Khóa học ES60546: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 3

Khóa học ES60546: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 6:08:40 CH

Khóa học này với thời lượng 1 ngày, cung cấp cho học viên những kỹ năng để phân tích các tập dữ liệu và tìm các ...

chi tiết »

Khóa học ES50543: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 3

Khóa học ES50543: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 11:22:14 SA

Khóa học một ngày này giới thiệu cho các bạn tổng quan và cách thức làm việc với các chức năng nâng cao trong ...

chi tiết »

Khóa học ES50542: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 2

Khóa học ES50542: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 11:11:30 SA

Khóa học này cung cấp cho học viên củng cố các cách làm việc hiệu quả trên môi trường Microsoft Word 2013 đồng ...

chi tiết »

Khóa học ES50541: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 1

Khóa học ES50541: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 10:18:43 SA

Khóa học Microsoft Office Word 2013 này là khóa học mới giúp các học viên làm quen với một chương trình office mới ...

chi tiết »