học microsoft excel 2013

Khóa học ES60545: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 2

Khóa học ES60545: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 5:41:22 CH

Yêu cầu đối với học viên trong khóa học này cần có kiến thức cơ bản về bảng tính, hoặc đã từng làm việc với ...

chi tiết »

Khóa học ES60544: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 1

Khóa học ES60544: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 5:21:18 CH

Với khóa học 1 ngày này các bạn học viên sẽ được tìm hiểu tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft ...

chi tiết »

Khóa học ES60546: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 3

Khóa học ES60546: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013 6:08:40 CH

Khóa học này với thời lượng 1 ngày, cung cấp cho học viên những kỹ năng để phân tích các tập dữ liệu và tìm các ...

chi tiết »

Học  office 2013: Thêm chú thích vào bảng tính trên Excel 2013

Học office 2013: Thêm chú thích vào bảng tính trên Excel ...

Microsoft Office 2013 - 22/10/2013 6:18:56 CH

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm các chú thích vào ô bảng tính trên Excel 2013 nằm trong bộ ứng dụng văn ...

chi tiết »