học excel 2013

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Di chuyển dữ liệu bên trong sổ tính

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 07/11/2013 10:33:18 SA

Với Paste Live Preview trong Excel, bạn có thể xem những gì dữ liệu của bạn thể hiện trước khi quyết định việc ...

chi tiết »

[Học Excel 2013]  Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 20/11/2013 4:21:14 CH

Khi tạo các bảng tính Microsoft Excel 2013, nên định hướng cách phải thể hiện khi trình bày với đồng nghiệp. Bạn ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế - Phần 3

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế - ...

Microsoft Office 2013 - 20/11/2013 4:00:08 CH

Nếu đã cài đặt đầy đủ tính năng của Excel trên máy tính, bạn sẽ thấy nút Solver trong tab Data trong nhóm ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - sửa nội dung sổ tính

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - sửa nội dung ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 3:07:53 CH

Khi bạn tạo một bảng tính để ghi lại thông tin về một hoạt động cụ thể, chẳng hạn như số lượng gói hàng hóa mà một ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Nhập và sửa đổi dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 4:09:08 CH

Với Microsoft Excel 2013, bạn có thể hình ảnh hóa việc trình bày thông tin một cách hiệu quả bằng cách sử dụng ...

chi tiết »

Những tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013 - phần 2

Những tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013 - ...

Sản phẩm công nghệ - 20/06/2013 10:01:19 SA

Để chia sẻ một phần của bảng tính của bạn trên trang web, bạn chỉ có thể nhúng nó vào trang web của bạn. Sau đó ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 4

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:34:40 CH

Excel xác định cách tốt nhất để tổng hợp dữ liệu theo cột mà bạn gán cho vùng các giá trị. Ví dụ đối với dữ liệu ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 2

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:16:34 CH

Excel chỉ ra rằng một PivotTable có bộ lọc áp dụng bằng cách đặt một chỉ số bộ lọc bên cạnh tiêu đề nhãn Column ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Tìm kiếm và thay thế dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 07/11/2013 10:35:52 SA

Bạn có thể xác định vị trí dữ liệu cụ thể trong một bảng tính Excel bằng cách sử dụng hộp thoại Find And Replace, ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 6

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:45:53 CH

Excel sẽ phát hiện các tab trong các tệp tin và chọn hộp kiểm Tab cho bạn) và cung cấp cho bạn một bản xem trước ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 5

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:38:18 CH

Excel mở rộng khả năng của báo cáo PivotTable bằng cách cho phép bạn áp dụng một định dạng có điều kiện cho các ô ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 3

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:29:17 CH

Excel 2013 cung cấp hai cách thức mới để bạn có thể lọc báo cáo PivotTable: bộ lọc tìm kiếm và Slicers. Với một bộ ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013  - Phần 3

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - ...

Microsoft Office 2013 - 04/11/2013 11:49:48 SA

với Excel 2013, bạn có thể tạo ra các định dạng có điều kiện đề cập đến giá trị trên các bảng khác với bảng tính ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - sửa bảng tính (worksheet)

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - sửa bảng ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 3:52:10 CH

Sau khi nhập dữ liệu, để dễ tìm, bạn có thể thực hiện các bước khác trong bảng tính giúp dễ dàng làm việc hơn với ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế

[Học Excel 2013] Bài 11: Phân tích tập dữ liệu thay thế

Microsoft Office 2013 - 20/11/2013 3:52:43 CH

Khi lưu trữ dữ liệu trong một bảng tính Microsoft Excel 2013, bạn có thể sử dụng chính dữ liệu đó, hoặc một phần ...

chi tiết »

Trang: 1 / 2   1 2