giải pháp sharepoint

Cấu hình bảo mật SQL Server cho các môi trường SharePoint 2013

Cấu hình bảo mật SQL Server cho các môi trường SharePoint ...

SharePoint - 07/01/2014 11:25:11 SA

Khi bạn cài đặt SQL Server, các thiết đặt ngầm định giúp cung cấp một cơ sở dữ liệu an toàn. Ngoài ra, bạn có thể ...

chi tiết »

Các tài khoản quản trị và dịch vụ được yêu cầu triển khai ban đầu

Các tài khoản quản trị và dịch vụ được yêu cầu triển khai ...

SharePoint - 16/10/2012 11:33:00 SA

Trong phần này sẽ hướng dẫn cung cấp thông tin về các tài khoản quản trị và dịch vụ được yêu cầu để triển khai ...

chi tiết »

Cứng hóa SQL Server cho môi trường  SharePoint (SharePoint Server 2010)

Cứng hóa SQL Server cho môi trường SharePoint (SharePoint ...

SharePoint - 17/10/2012 10:59:00 SA

Trong phần này mô tả làm thế nào để cứng hóa Microsoft SQL Server cho Microsoft SharePoint 2010 trong môi trường ...

chi tiết »

Chuẩn bị triển khai Sharepoint Server 2010

Chuẩn bị triển khai Sharepoint Server 2010

SharePoint - 16/10/2012 10:21:00 SA

Phần này cung cấp các bước cần thiết để thực hiện trước khi bạn triển khai Microsoft SharePoint Server 2010.

chi tiết »

Các bước triển khai SharePoint Server 2010 Farm

Các bước triển khai SharePoint Server 2010 Farm

SharePoint - 16/10/2012 9:23:00 SA

Bằng việc triển khai giải pháp SharePoint 2010 thành từng giai đoạn, bạn có được những lợi ích bởi một phương pháp ...

chi tiết »

Các bước cài đặt SharePoint Foundation 2013

Các bước cài đặt SharePoint Foundation 2013

SharePoint - 30/03/2013 2:45:00 CH

Trong phần này sẽ giới thiệu cài đặt SharePoint Foundation 2013 trên máy chủ ảo Hyper-V. Các bạn có thể cài chuẩn ...

chi tiết »

Cài đặt SharePoint 2013

Cài đặt SharePoint 2013

SharePoint - 31/12/2013 4:49:27 CH

Các bài viết dưới đây trên TechNet cung cấp thông tin về cách triển khai SharePoint 2013 trên một hoặc nhiều máy ...

chi tiết »