giải pháp cho doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010 – Mức I

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010 – Mức I

Đào tạo Sharepoint - 27/06/2012 10:38:00 SA

Khóa học 3 ngày giúp người dùng cuối nắm được các tính năng của SharePoint 2010 bao gồm tất cả danh sách và các ...

chi tiết »

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010

Đào tạo Sharepoint - 21/06/2012 3:17:00 CH

Bài viết bằng Tiếng Anh nguyên bản hướng dẫn sử dụng giải pháp Sharepoint 2010

chi tiết »

Khóa học 10174B: Cấu hình và Quản trị Microsoft SharePoint 2010

Khóa học 10174B: Cấu hình và Quản trị Microsoft SharePoint ...

Đào tạo Sharepoint - 23/06/2012 4:10:00 CH

Khóa học này gồm 5 ngày, học viên sẽ được giới thiệu cách thức cài đặt, cấu hình và quản trị Microsoft SharePoint ...

chi tiết »

Khóa học Sharepoint 10175A: Phát triển ứng dụng Microsoft SharePoint 2010

Khóa học Sharepoint 10175A: Phát triển ứng dụng Microsoft ...

Đào tạo Sharepoint - 06/11/2013 5:08:25 CH

Khóa học này hướng tới các nhà lập trình .NET với những kiến thức nền tảng giúp học viên xây dựng các giải pháp ...

chi tiết »

Khóa học 10231B: Thiết kế hạ tầng Microsoft SharePoint 2010

Khóa học 10231B: Thiết kế hạ tầng Microsoft SharePoint 2010

Đào tạo Sharepoint - 26/06/2012 11:44:00 SA

Khóa học 5 ngày sẽ giới thiệu cho các chuyên gia công nghệ thông tin về thiết kế và triển khai Microsoft ...

chi tiết »

Khóa học 20332B: Các giải pháp nâng cao của Microsoft SharePoint Server 2013

Khóa học 20332B: Các giải pháp nâng cao của Microsoft ...

Đào tạo Sharepoint - 27/03/2013 11:06:00 SA

Khóa học này cung cấp cho học viên cách lập kế hoạch, cấu hình, và quản lý một môi trường Microsoft SharePoint ...

chi tiết »

Khóa học 20488B: Phát triển các giải pháp cốt lõi Microsoft SharePoint Server 2013

Khóa học 20488B: Phát triển các giải pháp cốt lõi Microsoft ...

Đào tạo Sharepoint - 07/11/2013 11:28:05 SA

Trong khóa học này, các học viên sẽ được học các kỹ năng chung cho hầu hết các hoạt động phát triển SharePoint.

chi tiết »