excel cơ bản

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Khởi động và thao tác cửa sổ màn hình, tạo sổ tính

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Khởi động và ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 12:20:35 CH

Mỗi khi muốn thu thập và lưu trữ dữ liệu mà không liên quan chặt chẽ với bất kỳ dữ liệu hiện có, bạn nên tạo một ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Excel 2013 - Phần 1

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 10:24:15 SA

Nếu bạn muốn thay đổi các cửa sổ chương trình Excel, bao gồm giao diện người dùng, bạn hoàn toàn có thể thực hiện ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Excel 2013 - Thêm nút vào thanh công cụ Quick Access

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 10:53:37 SA

Khi tiếp tục làm việc với Excel 2013, bạn có thể khám phá ra rằng bạn sử dụng một số lệnh thường xuyên nhiều hơn ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Nhập và sửa đổi dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 06/11/2013 4:09:08 CH

Với Microsoft Excel 2013, bạn có thể hình ảnh hóa việc trình bày thông tin một cách hiệu quả bằng cách sử dụng ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu (Phần 2)

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 10:56:27 SA

Nếu bạn đã từng sử dụng phiên bản Office 2007 và 2010, có thể bạn đã quen thuộc với khái niệm Ribbon, tuy nhiên ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu (Phần 1)

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Giới thiệu ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 10:19:36 SA

Microsoft Excel 2013 là một chương trình bảng tính điện tử dùng để tổ chức, tính toán và phân tích các dữ liệu ...

chi tiết »