excel 2013 cơ bản

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - sửa nội dung sổ tính

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - sửa nội dung ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 3:07:53 CH

Khi bạn tạo một bảng tính để ghi lại thông tin về một hoạt động cụ thể, chẳng hạn như số lượng gói hàng hóa mà một ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - sửa bảng tính (worksheet)

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - sửa bảng ...

Microsoft Office 2013 - 05/11/2013 3:52:10 CH

Sau khi nhập dữ liệu, để dễ tìm, bạn có thể thực hiện các bước khác trong bảng tính giúp dễ dàng làm việc hơn với ...

chi tiết »