Đào tạo sharePoint 2010

Thiết lập một Application Page cho ECMAScript trong SharePoint 2010

Thiết lập một Application Page cho ECMAScript trong ...

SharePoint - 05/06/2013 9:17:53 SA

Bạn có thể bao gồm các tùy chỉnh mã sử dụng (JavaScript, JScript) mô hình đối tượng ECMAScript trong một khối kịch ...

chi tiết »

Khóa học: Tác nghiệp nội bộ trên Microsoft Sharepoint 2010

Khóa học: Tác nghiệp nội bộ trên Microsoft Sharepoint 2010

Tin ESVN - 11/09/2013 9:33:03 SA

Khóa học này sẽ trang bị cho học viên các kỹ năng để sử dụng các tính năng trong Microsoft Sharepoint 2010 đồng ...

chi tiết »

Sử dụng mô hình đố tượng Silverlight trong SharePoint 2010

Sử dụng mô hình đố tượng Silverlight trong SharePoint 2010

SharePoint - 05/06/2013 10:13:54 SA

Microsoft SharePoint Foundation 2010 hỗ trợ thực hiện mô hình đối tượng Silverlight client theo hai ngữ cảnh: bên ...

chi tiết »

Tạo ứng dụng Client đơn giản với SharePoint Foundation 2010

Tạo ứng dụng Client đơn giản với SharePoint Foundation 2010

SharePoint - 05/06/2013 9:06:31 SA

Để tạo một ứng dụng Client với mã quản lý .NETchúng ta có thể thực hiện sử dụng mô hình các đối tượng server, tuy ...

chi tiết »