đào tạo office 2010

Giới thiệu đồ thị trong microsoft excel 2010

Giới thiệu đồ thị trong microsoft excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 4:28:00 CH

Đồ thị giúp trình bày các số liệu khô khan bằng việc vẽ thành các hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Đồ thị được ...

chi tiết »

Tìm hiểu PivotTable Field List trong microsoft excel 2010

Tìm hiểu PivotTable Field List trong microsoft excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 4:19:00 CH

Có lẽ công cụ mà bạn sẽ phải đụng đến thường xuyên nhất khi làm việc với PivotTable là Field List. Bạn dùng Field ...

chi tiết »

Định dạng trang và in bảng tính trong Excel 2010

Định dạng trang và in bảng tính trong Excel 2010

Sản phẩm công nghệ - 05/03/2013 11:08:00 SA

Excel 2010 hỗ trợ mạnh hơn trong việc in ấn, với nhiều chế độ xem trực quan giúp bạn có thể thấy được kết quả in ...

chi tiết »